ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมวันสตรีสากล "น้อมศิระกราน สานต่อที่พ่อสอน" วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ลานค้าชุมชนหน้าจวนผู้ว่าฯ
14 มี.ค. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 439 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันสตรีสากลและพบปะสตรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๖
23 ธ.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 532 อ่าน

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559”ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 36)
13 ก.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 698 อ่าน

เวลา 09.50 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมงานกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
12 ก.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 728 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมรวมพลคนรักแม่ ร่วมสร้างสรรค์ สตรีจังหวัดจันทบุรี"
24 ส.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 544 อ่าน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 09.00 น. นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 2 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9