ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(((โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอและระดับจังหวัด “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมไหว้พระ ประจำปี 2559”
7 ก.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 713 อ่าน

ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ วัดทุ่งกะบิล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
19 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 614 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 เมษายน 2559 ณ วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
18 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 668 อ่าน

ในวันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้จัด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอแหลมสิงห์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
18 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 545 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแหลมสิงห์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอแหลมสิงห์ ใ

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 3 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9