ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอแหลมสิงห์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
18 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 645 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแหลมสิงห์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอแหลมสิงห์ ใ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด” ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
12 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 709 อ่าน

เวลา 10.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรม ประชุมสัมมนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษและครอบครัวในชุมชนจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2559
1 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 960 อ่าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมการทำเก้าอี้สำหรับเด็กพิเศษ อบรมการเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดจันทบุรี
29 มี.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 757 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดจันทบุรี
16 มี.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,071 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 4 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9