ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการอบรม ประชุมสัมมนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษและครอบครัวในชุมชนจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2559
1 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,252 อ่าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมการทำเก้าอี้สำหรับเด็กพิเศษ อบรมการเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดจันทบุรี
29 มี.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,043 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดจันทบุรี
16 มี.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,434 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดจันทบุรี
16 มี.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,974 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 5 จาก 19 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9