ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดจันทบุรี
16 มี.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,301 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๕
4 ม.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 830 อ่าน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซี่ยมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดจันทบุรี"
3 ธ.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 817 อ่าน

เวลา 10.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติกล่างถึงความร่วมมือการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
15 ก.ย. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,834 อ่าน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายอุลิศ สุจิรสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 5 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9