ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการขุดลอกคลองพระสทึง
28 ส.ค. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,157 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่เทศบาลตำบลทับช้าง ดำเนินการขุดลอกคลองพระสทึง หมู่ที่1 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม ประจำปีงบประมาณ 2558
27 ส.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 832 อ่าน

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
17 ส.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,168 อ่าน

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายอุลิศ สุจิรสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี
7 ส.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,095 อ่าน

ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์
22 ก.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,054 อ่าน

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 6 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9