ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์
22 ก.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,163 อ่าน

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว
17 ก.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 933 อ่าน

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี"
14 ก.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 825 อ่าน

กิจกรรมย่อยถนนเด็กเดิน เพลินดนตรีและศิลปะสัญจร ครั้งที่ 6 ณ ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จัหงหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอน - เพกา
17 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 1,336 อ่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอน - เพกา หมู่ที่ 4 ตำบลวังสรรพรส เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกคลองตาคง
16 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,271 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 7 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9