ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี"
14 ก.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,124 อ่าน

กิจกรรมย่อยถนนเด็กเดิน เพลินดนตรีและศิลปะสัญจร ครั้งที่ 6 ณ ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จัหงหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอน - เพกา
17 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 1,696 อ่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอน - เพกา หมู่ที่ 4 ตำบลวังสรรพรส เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกคลองตาคง
16 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,573 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ
15 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,336 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำในบริเวณค่ายตากสิน จันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

(((โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนากุ้ง
11 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 1,281 อ่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนากุ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก เชื่อมเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 8 จาก 19 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9