ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ
15 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,091 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำในบริเวณค่ายตากสิน จันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

(((โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนากุ้ง
11 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 995 อ่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนากุ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก เชื่อมเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด"
27 เม.ย. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,516 อ่าน

ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพื่อหลวง ครั้งที่ 3 กิจกรรมวันสตรีสากล
13 มี.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,404 อ่าน

ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุี เป็นประธานเปิด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 8 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9