ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(((โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนากุ้ง
11 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 881 อ่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนากุ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก เชื่อมเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด"
27 เม.ย. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,394 อ่าน

ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพื่อหลวง ครั้งที่ 3 กิจกรรมวันสตรีสากล
13 มี.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,284 อ่าน

ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุี เป็นประธานเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 5 ธันวาคม 2557
15 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,653 อ่าน

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตาม

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 8 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9