ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 5 ธันวาคม 2557
15 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,757 อ่าน

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตาม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 14
15 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,642 อ่าน

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดฃ

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจะังหวัดจันทบุรี
14 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,328 อ่าน

เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน”
23 ก.ย. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 3,140 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย...ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เขียน
15 ก.ย. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 3,133 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 9 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9