ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2555 "กิจกรรมโครงการรวมพลังเครือข่ายองค์กรสตรี พัฒนาครอบครัวร่มเย็น เสริมสร้างสังคมเป็นสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน" วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน
24 ส.ค. 2555 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 3,472 อ่าน

เมื่อเวลา 13.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2555 "กิจกรรมโครงการรวมพลังเครือข่าายองค์กรสตรี พัฒนาครอบครัวร่มเย็น เสริมสร้างสังคมเป็นสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน" วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอโป่งน้ำร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และเจ้าหน้าที่ ๆเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามี ภรรยาและปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง) เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเองครอบครัวสังคม และมีส่วนร่วมในกรป้องกันและแก้ไขปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้น