ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
มากิน มาเที่ยว มาจันท์
17 ต.ค. 2555 sector21 ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ 2,873 อ่าน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี “มากิน มาเที่ยว มาจันท์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในหลายมิติของจังหวัดจันทบุรี กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม เป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี และเพื่อให้ชุมชนเมือง นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ รับรู้และรู้จักเทศกาลท้องถิ่นตลอดทั้งปีของจังหวัดจันทบุรี รู้จักความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จัดกิจกรรม ณ บริเวณลานกีฬาหน้าธนาคารกรุงเทพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เวลา 18.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก มีเหล่าศิลปิน อาทิ ป๊อบ แคลอลี่ บลา บลา อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร และเชฟอิ๊ก บรรณ บริบูรณ์ เป็นแขกรับเชิญในงาน