ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมจัดการแข่งขันรถยนต์ อ๊อฟโรด โทรฟี่ 2012 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555" ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ สนามศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
30 ต.ค. 2555 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 3,284 อ่าน

เมื่อเวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมจัดการแข่งขันรถยนต์ อ๊อฟโรด โทรฟี่ 2012 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555" ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2555 ณ สนามศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถยนต์อ๊อฟโรด โทรฟี่ ให้เป็นที่รู้จักของเยาวชนและประชาชนที่สนใจได้รับชมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของแต่ละบุคคลให้ก้าวสู่มาตรฐานการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและระดับโลกต่อไปและนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีอีกทางหนึ่งด้วย