ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(งานพัฒนาแหล่งน้ำ
6 มิ.ย. 2556 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 2,282 อ่าน

ขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1 เมตร