ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
((โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ
10 ก.ย. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,101 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเลขานุการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี