ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี
27 ก.ย. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,108 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเลขานุการ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พัฒนาการอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี และผู้มีเกียรติทุกท่าน