ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
ขุดลอกหน้าฝาย
11 ต.ค. 2556 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 2,259 อ่าน

อบจ.จบ.ให้การสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อขุดลอกขยะกิ่งไม้หน้าฝายในเขตพื้นที่ ทต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี