ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
ขุดลอกคลอง
17 ต.ค. 2556 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 2,164 อ่าน

อบจ.จบ. สนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ ทต.พลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี