ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
ซ่อมแซมบำรุงถนน
21 ต.ค. 2556 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 2,478 อ่าน

อบจ.จบ. ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงถนน ซอยวัดถาวรวนาราม หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 9 ตำบลทับไทร อำเภอโปงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี