ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนและขยายถนน
5 พ.ย. 2556 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 2,802 อ่าน

อบจ.จบ. ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานปรับปรุงถนนและขยายถนนซอยเขาขาด หมู่ที่ 4 บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี