ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
ขุดร่องฝังท่อส่งน้ำ
13 ธ.ค. 2556 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 3,739 อ่าน

อบจ.จบ. ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อดำเนินการขุดร่องฝังท่อส่งน้ำในพื้นที่ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี