ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
ขุดลอกวัชพืช
10 ม.ค. 2557 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 2,640 อ่าน

อบจ.จบ.ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล พร้อมเรือพอนทูนในการขุดลอกวัชพืช

 ในเขตพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง