ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
ซ่อมแซมคอสะพาน
24 ม.ค. 2557 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 2,125 อ่าน

อบจ.จบ. ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการซ่อมแซมคอสะพานในเขตพื้นที่ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง