ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรศักยภาพสตรี
31 มี.ค. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 3,068 อ่าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรศักยภาพสตรีวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรศักยภาพสตรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี