ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 5 ธันวาคม 2557
15 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,158 อ่าน

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายในงานมีการวางพานพุ่มจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงเฉลิมพระกียรติ และจุดพลุจำนวน 999 ดอก