ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพื่อหลวง ครั้งที่ 3 กิจกรรมวันสตรีสากล
13 มี.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,746 อ่าน

ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล "ชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพื่อหลวง ครั้งที่ 3 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีสมาชิกสตรีเข้าร่วมประมาณ 5,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ จาก 10 อำเภอในจังหวัดจันทบุรี