ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว
17 ก.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,301 อ่าน

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอแก่งหางแมว ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถของสตรี