ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี
7 ส.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,421 อ่าน

ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี” กิจกรรมย่อยอบรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการ (กลุ่มเด็กพิการทางสมอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของพ่อแม่ ผู้ปกครอง การส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็ก ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการดูแลลูก การอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูและการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกโดยครอบครัว ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนจิตใจตนเองให้เข้มแข็ง โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดะเนเชอรัลการ์เด้นท์รีสอร์ท เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี