ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม ประจำปีงบประมาณ 2558
27 ส.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,336 อ่าน

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอมะขาม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถของสตรีในอำเภอมะขาม