ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการขุดลอกคลองพระสทึง
28 ส.ค. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,626 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่เทศบาลตำบลทับช้าง ดำเนินการขุดลอกคลองพระสทึง หมู่ที่1 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่