ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม ประจำปีงบประมาณ 2558
31 ส.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,438 อ่าน

ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายพิสิษฐ์ เจนจัดการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม เขต 2 พร้อมด้วย นายสมยศ ศรีทองคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม เขต 1 เป็นผู้มอบป้ายสนับสนุนงบประมาณ 350,000 บาท โดยมี นายปฏิณญา พาณิชอัตรา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอนายายอาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอนายายอาม ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีและสมาชิกให้มีการทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งแนวทางการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง