ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดจันทบุรี
16 มี.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,236 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดโครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนยอแซฟวิทยา จังหวัดจันทบุรี โดยภายในงานได้มีกิจกรรมสันทนาการมากมาย เพื่อเปิดเวทีพื้นที่การเรียนรู้ที่ทันสมัย ได้ทั้งสาระความเพลิดเพลิน สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นทางเลือกในการแสวงหาความรู้ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป