ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดจันทบุรี
29 มี.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,184 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดโครงการนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 23-30 มีนาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรณณี จังหวัดจันทบุรี โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการมากมาย เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ทันสมัย ได้ทั้งสาระความเพลิดเพลิน สร้างสรรคสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นทางเลือกในการแสวงหาความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป