ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี
19 มี.ค. 2561 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,151 อ่าน

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 นายธนภณ กิจการญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังวหัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอแหลมสิงห์" ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์ และคณะกรรมการพัมนาสตรีอำเภอแหลมสิงห์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถพัฒนาตนเองสู่่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรี