ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงกการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอโป่งน้ำร้อน"
30 มิ.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 472 อ่าน

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว อำเภอเขาคิชฌกูฎ ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ วัดจันทเขลม
28 เม.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 600 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ฐานธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเขาคิชฌกูฎ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอแหลมสิงห์" ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
20 เม.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 621 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด" ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
18 เม.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 597 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด ในวันที่ 11 เมษายน 256

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมไหว้พระในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ หนองคาย อุดรธานี และนครราชสีมา
14 มี.ค. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 609 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมไหว้พระในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9