ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
537 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561
536 . (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561
535 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูรั้วบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) 23 ม.ค. 2561
534 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 ม.ค. 2561
533 . ประกาศองค์การบริหารส่ว่นจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ม.ค. 2561
532 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาดไม่น้อกว่า 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมติดตั้งหลังคาตู้ทึบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2560
531 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 26 ธ.ค. 2560
530 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 ธ.ค. 2560
529 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริิเวณศูนย์ปฏิบัติราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธ.ค. 2560
528 . (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ธ.ค. 2560
527 . (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 และวีดิทัศน์ (VDO Presentation) รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 1 ธ.ค. 2560
526 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาสนามแบดมินตัน ภายในสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2560
525 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาโรงยิม ภายในสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2560
524 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาผลไม้ตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2560
523 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2560
522 . (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2560
521 . ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 และวีดิทัศน์ (VDO Presentation) รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 10 พ.ย. 2560
520 . ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2560
519 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ่บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2560
518 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 พ.ย. 2560
หน้าที่ <- 2 จาก 28 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9