ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
890 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาซ๊อก-วัดเวฬุ หมู่ที่ 2 ตำบลซึ้ง เชื่อมตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2562
889 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) 12 ก.พ. 2562
888 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) 12 ก.พ. 2562
887 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 106/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถสุขาเคลื่อนที่ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-1728 จันทบุรี 12 ก.พ. 2562
886 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดภูมิทัศน์สวนดอกไม้ ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน 12 ก.พ. 2562
885 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ้นทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดลาด ซอย 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 ไทยประเสริฐ ตำบลบ่อพุ เชื่อมตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 11 ก.พ. 2562
884 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 321 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2562
883 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2562
882 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 132/2562 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จ้างเหมาซ่อมรถโม่ปูนผสมคอนกรีต SINOTRUK หมายเลขทะเบียน 81-3587 จันทบุรี 11 ก.พ. 2562
881 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2561
880 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโม่ปูนผสมคอนกรีต ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4039 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2561
879 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำเนาพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และสำเนาพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปร 27 ธ.ค. 2561
878 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกชานต่ำ (เทเลอร์) อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-1669 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2561
877 . ประกาศองค์การบริการส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก เชื่อมตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธ.ค. 2561
876 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอาหาร) จำนวน ๑๑๕ รายการ ประจำวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2561
875 . ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค 5999 จันทบุรี 26 ธ.ค. 2561
874 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค 2999 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2561
873 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ 26 ธ.ค. 2561
872 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารรายสัปดาห์/หนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนมกราคม 2562 26 ธ.ค. 2561
871 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านขนุน-ตะบกเตี้ย ตำบลวังแซ้ม เชื่อมตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2561
หน้าที่ <- 2 จาก 45 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9