ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
805 . ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จ้างเหมาซ่อมรถเกรดเดอร์ มิตซูบิชิ MG 431-1 หมายเลขทะเบียน ตค 290 จันทบุรี 26 พ.ย. 2561
804 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ รถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน บว3117 จันทบุรี 26 พ.ย. 2561
803 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ของลิฟต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2561
802 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งเวทีกลางพร้อมประดับตกแต่งเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี 22 พ.ย. 2561
801 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟฟ้าและแสงสว่างภายในบริเวณงานและสถานที่จัดงานโดยรอบในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี 22 พ.ย. 2561
800 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบแสง สี เสียงและกำกับพิธีและขั้นตอนเปิดงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี 22 พ.ย. 2561
799 . ประกาศจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี่ยง 22 พ.ย. 2561
798 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกไม้ประดับบริเวณอุทยานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม ด้วยความจงรักและภักดี 21 พ.ย. 2561
797 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถเกรดเดอร์ มิตซูบิชิ MG 431-1 หมายเลขทะเบียน ตค 290 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2561
796 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำป้ายตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 21 พ.ย. 2561
795 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมระบบอุปกรณ์ และรถเทเลอร์ แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด(e-bidding) 20 พ.ย. 2561
794 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถขุดไฮโดรลิค คูโบต้า หมายเลขทะเบียน ตค 4106 จันทบุรี รหัสพัสดุ 018 61 0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2561
793 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาซ่อมประตูภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 20 พ.ย. 2561
792 . ประกาศจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ทางสื่อและการประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี่ยง 19 พ.ย. 2561
791 . ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2562 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง 16 พ.ย. 2561
790 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายต้นไม้พร้อมปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2561
789 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโม่ปูนผสมคอนกรีต SINORUK หมายเลขทะเบียน 81-3586 จันทบุรี รหัสพัสดุ 039 56 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2561
788 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ เลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) 15 พ.ย. 2561
787 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาพร้อมเข้าเล่มปกต่อเนื่องเคลือบมัน รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561
786 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561
หน้าที่ <- 2 จาก 41 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9