ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
509 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยตรวจสอบภายใน , กองช่าง) 28 ก.ย. 2560
508 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) 18 ก.ย. 2560
507 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ส.ค. 2560
506 . ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 1 ส.ค. 2560
505 . ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ก.ค. 2560
504 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 6 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.ค. 2560
503 . ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2560
502 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตูบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2560
501 . ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขยายสะพานข้ามคลองขี้หนอน ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.ค. 2560
500 . ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองทับประตี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (จ้างผู้รับจ้างรายใหม่) 1 มิ.ย. 2560
499 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะขวาง ซอย 1 (เพนียต-เกาะขวาง) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 25 พ.ค. 2560
498 . ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองทับประตี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (จ้างผู้รับจ้างรายใหม่) 11 พ.ค. 2560
497 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 1 พ.ค. 2560
496 . ประกวดราคาซื้อซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง พร้อมฝาปิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 เม.ย. 2560
495 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 มี.ค. 2560
494 . (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 มี.ค. 2560
493 . ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพล หมุู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.พ. 2560
492 . ประกาศสอบราคาจัดซื้อท่อ PVC สีฟ้า 15 ก.พ. 2560
491 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใชัในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.พ. 2560
490 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 ก.พ. 2560
หน้าที่ <- 2 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9