ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
707 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 11 ก.ค. 2561
706 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างประตูรั้วบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 11 ก.ค. 2561
705 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการซื้อรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมติดตั้งหลังคาตู้ทึบ จำนวน ๑ คัน 11 ก.ค. 2561
704 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน กต ๘๕๒๘ จันทบุรี 10 ก.ค. 2561
703 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข 7 ออกตลาดสดเจริญสุข หมู่ที่8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ณ ซอยเจริญสุข 7 ออกตลาดสดเจริญสุข หมู่ที่8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 6 ก.ค. 2561
702 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลชากไทย เชื่อมตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
701 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกวาง-วิเศษนิยม ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว เชื่อมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
700 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะยาวพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม เชื่อมตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
699 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหงส์-สระยายเปีย หมู่ที่ 16 ต่อหมู่ที่ 12 ตำบลสองพี่น้อง เชื่อมต่อตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
698 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทพรัศมี หมู่ที่ 3 ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมหมู่ที่ 18 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
697 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชากราว หมู่ที่ 11 ตำบลตกพรม เชื่อมบ้านอีกวาง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
696 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 4 บ้านหมูดุด - หมู่ที่ 5 บ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด เชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ไปสู่ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
695 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนคา-หนองยาว-เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้านเกาะโตนด ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
694 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดเทพถาวร หมู่ที่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ เชื่อมตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
693 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 3 คัน 5 ก.ค. 2561
692 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุนทรธรรม หมู่ที่12 ตำบลพลับพลา เชื่อตำบลจัทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ณ หมู่ที่12 ตำบลพลับพลา เชื่อมตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
691 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองซาง หมู่ที่6 ตำบลตรองนอง เชื่อม หมู่ที่2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ณ หมู่ที่6 ตำบลตรอกนอง เชื่อม หมู่ที่2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
690 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งขนาน เชื่อมหมู่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
689 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก ตำบสามพี่น้อง เชื่อมตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
688 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกสายกลุ่มบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เชื่อมหมู่ที่ 13 ล๊อค 24 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 5 ก.ค. 2561
หน้าที่ <- 2 จาก 36 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9