ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
658 . ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ พร้อมระบบอุปกรณ์ 14 มิ.ย. 2561
657 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์สมบูรณ์ ม.12 13 มิ.ย. 2561
656 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี โครงการงานขุดขยายสระน้ำทุ่งโกรก หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 12 มิ.ย. 2561
655 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชากราว หมู่ที่ 11 ตำบลตกพรม เชื่อมบ้านอีกวาง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
654 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคา,ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองซาง ม.๖ ต.ตรอกนอง เชื่อม ม.๒ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
653 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย ๓ ม.๔ บ้านหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
652 . สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างโรงนำ้แข็ง หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมเทศบาลตำบลพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
651 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลุ่มบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เชื่อมหมู่ที่ 13 ล๊อค 24 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระ 7 มิ.ย. 2561
650 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งโรงเซ็น-สระโอ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวีเชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
649 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย ๓ ม.๔ บ้านหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
648 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลุ่มบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
647 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งโรงเซ็น-สระโอ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
646 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
645 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเรือง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมัธยมคลองพลู หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพลู -ฝายคลองตะเคียน หมู่ที่ 2ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
644 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางดครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก ตำบลสามพี่น้อง เชือมตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
643 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะยาวพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลมะขาม เชื่อมตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
642 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมัธยมคลองพลู หมุ่ที่ 4 ตำบลคลองพลู-ฝายคลองตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
641 . ประกาศเผื่อแพร่โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวางเชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
640 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดเทพถาวร หมู่ที่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ เชื่อมตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
639 . สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหงส์-สระยายเปีย หมู่ที่ ๑๖ ต่อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลสองพี่น้อง เชื่อมตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
หน้าที่ <- 2 จาก 34 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9