ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
480 . สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) 7 ธ.ค. 2559
479 . จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สายเตาหม้อ-วังเวียน ต.วังโตนด อ.นายายอาม เชื่อม ต.รำพัน เชื่อม ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 7 ธ.ค. 2559
478 . ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พ.ย. 2559
477 . ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2560 22 พ.ย. 2559
476 . ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุทำฝายชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ 22 พ.ย. 2559
475 . ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับ 22 พ.ย. 2559
474 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.คลองนางงาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม เชื่อมหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 15 พ.ย. 2559
473 . สอราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์ปรับอากาศ2ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับ 27 ต.ค. 2559
472 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุทำฝายชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ 27 ต.ค. 2559
471 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 19 ต.ค. 2559
470 . ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมระบบอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ต.ค. 2559
469 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยหนองขอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ต.ค. 2559
468 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ก.ย. 2559
467 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ส.ค. 2559
466 . ประกาศยกเลิก ประกาศร่าง (Term Of Reference : TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก 4 ส.ค. 2559
465 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ก.ค. 2559
464 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 ก.ค. 2559
463 . ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.ค. 2559
462 . สอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 2 สาย 20 มิ.ย. 2559
461 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 7 มิ.ย. 2559
หน้าที่ <- 2 จาก 25 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9