ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1230 . แจ้งผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 22 พ.ค. 2562
1229 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) 212/2562 จ้างเหมาจัดหาโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 22 พ.ค. 2562
1228 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 178/2562 ลงวันที่ 16 พ.ค.2562 จัดซื้อปุ๋ย สูตร 46 -0 -0 จำนวน 10 กระสอบ 21 พ.ค. 2562
1227 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายถาวรประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 7 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2562
1226 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 231/2562 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 321 จันทบุรี 21 พ.ค. 2562
1225 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2562
1224 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 173/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จัดซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 10,000 ต้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2562
1223 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 171/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดทำสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2562
1222 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 171/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดทำสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2562
1221 . ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดทำสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2562
1220 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 พ.ค. 2562
1219 . (ประกาศราคากลาง) งานจ้างออกแบบโครงการ Complex และ Business Matching Center ผลไม้และสิ้นค้าการเกษตรภาคตะวันออก 17 พ.ค. 2562
1218 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 321 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2562
1217 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 229/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-6156 จันทบุรี 16 พ.ค. 2562
1216 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 169/2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 9 พฤษภ 16 พ.ค. 2562
1215 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 174/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 25 16 พ.ค. 2562
1214 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 216/2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 16 พ.ค. 2562
1213 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 217/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จ้างเหมาจัดทำอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2562
1212 . ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายพระชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชิภิเษก 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2562
1211 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 21/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง พานดอกไม้สด พานธูปเทียนแพ กรวยกระทงดอกไม้สด เครื่องจุปััจัยไทยธรรม เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธี 15 พ.ค. 2562
หน้าที่ <- 2 จาก 62 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9