ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
484 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.คลองนางงาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม เชื่อมหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 15 พ.ย. 2559
483 . สอราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์ปรับอากาศ2ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับ 27 ต.ค. 2559
482 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุทำฝายชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ 27 ต.ค. 2559
481 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 19 ต.ค. 2559
480 . ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมระบบอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ต.ค. 2559
479 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยหนองขอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ต.ค. 2559
478 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ก.ย. 2559
477 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ส.ค. 2559
476 . ประกาศยกเลิก ประกาศร่าง (Term Of Reference : TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก 4 ส.ค. 2559
475 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ก.ค. 2559
474 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 ก.ค. 2559
473 . ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.ค. 2559
472 . สอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 2 สาย 20 มิ.ย. 2559
471 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 7 มิ.ย. 2559
470 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระทับประตี หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ ๘ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 2 พ.ค. 2559
469 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 28 เม.ย. 2559
468 . ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง(สายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์,สายอ่างหิน-อู่ต่อเรือฯ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 เม.ย. 2559
467 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 26 เม.ย. 2559
466 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน (กองกิจการสภาฯ) 26 เม.ย. 2559
465 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน (กองคลัง) 26 เม.ย. 2559
หน้าที่ <- 3 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9