ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
499 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ก.พ. 2560
498 . ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี (ครั้งที่ 3) 30 ม.ค. 2560
497 . ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี (ครั้งที่ 3) 12 ม.ค. 2560
496 . ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 30 ธ.ค. 2559
495 . ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) 28 ธ.ค. 2559
494 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ธ.ค. 2559
493 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ธ.ค. 2559
492 . ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 13 ธ.ค. 2559
491 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะคนชราบ้านจันทบุรี (ครั้งที่ 2 13 ธ.ค. 2559
490 . สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) 7 ธ.ค. 2559
489 . จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สายเตาหม้อ-วังเวียน ต.วังโตนด อ.นายายอาม เชื่อม ต.รำพัน เชื่อม ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 7 ธ.ค. 2559
488 . ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พ.ย. 2559
487 . ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2560 22 พ.ย. 2559
486 . ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุทำฝายชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ 22 พ.ย. 2559
485 . ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับ 22 พ.ย. 2559
484 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.คลองนางงาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม เชื่อมหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 15 พ.ย. 2559
483 . สอราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์ปรับอากาศ2ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับ 27 ต.ค. 2559
482 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุทำฝายชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ 27 ต.ค. 2559
481 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 19 ต.ค. 2559
480 . ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมระบบอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ต.ค. 2559
หน้าที่ <- 3 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9