ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1198 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๒ โครงการซื้อรถขุดไฮโดรลิค แบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน ๒ คัน 10 พ.ค. 2562
1197 . จ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 10 พ.ค. 2562
1196 . จัดซื้อต้นไม้ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 10 พ.ค. 2562
1195 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 604 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2562
1194 . จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 10 พ.ค. 2562
1193 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2562
1192 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 214/2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถโม่ปูนผสมคอนกรีต ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4605 จันทบุรี 8 พ.ค. 2562
1191 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 8 พ.ค. 2562
1190 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (สัญญาก่อสร้าง) เลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2562
1189 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธ๊บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2562
1188 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณซอยข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (เขาหินขาว - ป่าชุมชน) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ค. 2562
1187 . จัดซื้อปุ๋ย สูตร 46-0-0 จำนวน 10 กระสอบ 3 พ.ค. 2562
1186 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 2 พ.ค. 2562
1185 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 210/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บย 3607 จันทบุรี 2 พ.ค. 2562
1184 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 209/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 893 จันทบุรี 2 พ.ค. 2562
1183 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 211/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขรหัสพัสดุ 416-54-3961 1 พ.ค. 2562
1182 . ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาหอม-วังกระทิง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 พ.ค. 2562
1181 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโม่ปูนผสมคอนกรีต ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4605 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2562
1180 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบดล้อยางฯ สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 93 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2562
1179 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่206/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 26 เม.ย. 2562
หน้าที่ <- 3 จาก 61 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9