ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
880 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง) ถ่ายทอดสดออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวี 25 ธ.ค. 2561
879 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง) ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 25 ธ.ค. 2561
878 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2561
877 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสนอซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงน้ำแรงดันสูง 24 ธ.ค. 2561
876 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2561
875 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงพร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุมการสนทนา จำนวน 1 เครื่อง 24 ธ.ค. 2561
874 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 9 ชุด สำหรับรถบดล้อยาง สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 60 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2561
873 . ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 8 เส้น สำหรับรถโม่ปูนผสมคอนกรีต SINOTRUK หมายเลขทะเบียน 81-3587 จันทบุรี 21 ธ.ค. 2561
872 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2561
871 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายทอดสดออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2561
870 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค 5999 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2561
869 . ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสลุด-บ้านคลองโป่ง ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 20 ธ.ค. 2561
868 . ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณอาคารลานขนถ่ายสินค้าศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 20 ธ.ค. 2561
867 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายละเอียด 25 คิว 20 ธ.ค. 2561
866 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 1 ชั้น 3 ชั้น 4 และสำนักงานลานขนถ่ายสินค้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 20 ธ.ค. 2561
865 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงพร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุมการสนทนา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2561
864 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีนสายวัดลาด ซอย 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 ไทยประเสริฐ ตำบลบ่อพุ ่เชื่อมตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b 19 ธ.ค. 2561
863 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 19 ธ.ค. 2561
862 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค 5999 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2561
861 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 9 ชุด สำหรับรถบดล้อยาง สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 60 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2561
หน้าที่ <- 3 จาก 45 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9