ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
489 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยหนองขอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ต.ค. 2559
488 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ก.ย. 2559
487 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ส.ค. 2559
486 . ประกาศยกเลิก ประกาศร่าง (Term Of Reference : TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก 4 ส.ค. 2559
485 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ก.ค. 2559
484 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 ก.ค. 2559
483 . ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.ค. 2559
482 . สอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 2 สาย 20 มิ.ย. 2559
481 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 7 มิ.ย. 2559
480 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระทับประตี หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ ๘ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 2 พ.ค. 2559
479 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 28 เม.ย. 2559
478 . ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง(สายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์,สายอ่างหิน-อู่ต่อเรือฯ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 เม.ย. 2559
477 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 26 เม.ย. 2559
476 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน (กองกิจการสภาฯ) 26 เม.ย. 2559
475 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน (กองคลัง) 26 เม.ย. 2559
474 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายคลองอีแงว หมู่ที่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) 24 มี.ค. 2559
473 . ประกาศร่าง (Term Of Reference : TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก 24 มี.ค. 2559
472 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถน้ำตกพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 มี.ค. 2559
471 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนคอนกรีตสายคลองตาคง-นาจอกฯ 16 มี.ค. 2559
470 . สอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านม่วง-วัดเวฬุ ช่วงบ้านนาซ๊อก-ช้างข้าม หมู่ที่ 2,9,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 29 ก.พ. 2559
หน้าที่ <- 4 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9