ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
719 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหงส์-สระยายเปีย หมู่ที่ 16 ต่อหมู่ที่ 12 ตำบลสองพี่น้อง เชื่อมต่อตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
718 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทพรัศมี หมู่ที่ 3 ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมหมู่ที่ 18 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
717 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชากราว หมู่ที่ 11 ตำบลตกพรม เชื่อมบ้านอีกวาง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
716 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 4 บ้านหมูดุด - หมู่ที่ 5 บ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด เชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ไปสู่ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
715 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนคา-หนองยาว-เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้านเกาะโตนด ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
714 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดเทพถาวร หมู่ที่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ เชื่อมตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
713 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 3 คัน 5 ก.ค. 2561
712 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุนทรธรรม หมู่ที่12 ตำบลพลับพลา เชื่อตำบลจัทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ณ หมู่ที่12 ตำบลพลับพลา เชื่อมตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
711 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองซาง หมู่ที่6 ตำบลตรองนอง เชื่อม หมู่ที่2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ณ หมู่ที่6 ตำบลตรอกนอง เชื่อม หมู่ที่2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
710 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งขนาน เชื่อมหมู่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
709 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก ตำบสามพี่น้อง เชื่อมตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
708 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกสายกลุ่มบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เชื่อมหมู่ที่ 13 ล๊อค 24 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 5 ก.ค. 2561
707 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งโรงเซ็น-สระโอ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
706 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังกระแพร หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
705 . ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๑๒ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2561
704 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คระบบทั่วไป รถยนต์นิสสัน หมายเลขทะเบียน กน ๘๕๐ จันทบุรี 4 ก.ค. 2561
703 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเครือ่งปรับอากาศ (Chiller) เครื่องที่ 1 หมายเลขเครื่อง U11J00853 หมายเลขรหัสพัสดุ 420-55-0059 3 ก.ค. 2561
702 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านนาซา ตำบลกระแจะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 3 ก.ค. 2561
701 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมัธยมคลองพลู หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพลู -ฝายคลองตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 3 ก.ค. 2561
700 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๔ จันทบุรี 26 มิ.ย. 2561
หน้าที่ <- 4 จาก 38 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9