ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
687 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังกระแพร ม.2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
686 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางทุ่ง หมุ่ที่ 9 บ้านหนองบัว ม.3 บ้านนาซา ต.กระแจะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
685 . ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป้อมเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านแถวคลอง ตำบลเกวียนหัก เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านกงษีไร่ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
684 . ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบรารคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตกปก-ตำลึงทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 19 มิ.ย. 2561
683 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหงส์-สระยายเปีย หมู่ที่ 16 ต่อหมู่ที่ 12 ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมต่อตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
682 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสรัางถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทพรัศมี หมู่ที่ 3 ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมหมู่ที่ 18 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
681 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองซาง ม.6 ต.ตรอกนอง เชื่อม ม.2 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
680 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองซาง ม.6 ต.ตรอกนอง เชื่อม ม.2 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
679 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมระบบอุปกรณ์และรถบรรทุกขนาด10ล้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิ.ย. 2561
678 . ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ พร้อมระบบอุปกรณ์ 14 มิ.ย. 2561
677 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์สมบูรณ์ ม.12 13 มิ.ย. 2561
676 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี โครงการงานขุดขยายสระน้ำทุ่งโกรก หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 12 มิ.ย. 2561
675 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชากราว หมู่ที่ 11 ตำบลตกพรม เชื่อมบ้านอีกวาง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
674 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคา,ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองซาง ม.๖ ต.ตรอกนอง เชื่อม ม.๒ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
673 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย ๓ ม.๔ บ้านหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
672 . สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างโรงนำ้แข็ง หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมเทศบาลตำบลพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
671 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลุ่มบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เชื่อมหมู่ที่ 13 ล๊อค 24 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระ 7 มิ.ย. 2561
670 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งโรงเซ็น-สระโอ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวีเชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
669 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย ๓ ม.๔ บ้านหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
668 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลุ่มบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
หน้าที่ <- 4 จาก 36 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9