ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
639 . ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาปรับปรุงผิวจราจรผิวจราจรสายถนนพราคาแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสุวรรณนุสรณ์ หมู่ที่ ๘ ต.บ่อ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 30 พ.ค. 2561
638 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนคา-หนองยาว-เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้านเกาะโตนด ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจัน 28 พ.ค. 2561
637 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์สมบูรณ์ ม.12 28 พ.ค. 2561
636 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งขนาน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 28 พ.ค. 2561
635 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนพาราแอสผัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน ม.2 ตำบลฉมัน เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 28 พ.ค. 2561
634 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลชากไทย เชื่อมตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 28 พ.ค. 2561
633 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองชิ่ม-เกาะเปริดฯ 28 พ.ค. 2561
632 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกวาง-วิเศษนิยม ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว เชื่อมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 28 พ.ค. 2561
631 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (Chiller) เครื่องที่ 1 หมายเลขเครื่อง U11J00853 รหัสพัสดุ 420-55-0059 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2561
630 . ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๑๒ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์) 24 พ.ค. 2561
629 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดเทพถาวร หมู่ที่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ เชื่อมตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 23 พ.ค. 2561
628 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังวหวัดจันทบุรี 21 พ.ค. 2561
627 . ประกาศอง๕ืการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ 21 พ.ค. 2561
626 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๓ จันทบุรี 18 พ.ค. 2561
625 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางหมึกในตัว 16 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2561
624 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ 17 พ.ค. 2561
623 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 15 พ.ค. 2561
622 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 3 คัน 11 พ.ค. 2561
621 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 4 บ้านหมูดุด-หมู่ที่ 5 บ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด เชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ไปสู่ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 11 พ.ค. 2561
620 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 สายทาง 10 พ.ค. 2561
หน้าที่ <- 4 จาก 34 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9