ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
799 . ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2561
798 . ประกาศผู้ชนะราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๓๕๔ จันทบุรี 9 พ.ย. 2561
797 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2561
796 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คระบบทั่วไป และเปลี่ยนหลอดไฟตัดหมอกหน้าด้านล่างซ้าย รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๔ จันทบุรี 9 พ.ย. 2561
795 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมระบบอุปกรณ์ และรถเทเลอร์แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย. 2561
794 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง 8 พ.ย. 2561
793 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดโยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่งจ้างเหมาจัดทำป้ายประาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 8 พ.ย. 2561
792 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 7 พ.ย. 2561
791 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนสำหรับรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๙๑๕๘ จันทบุรี 7 พ.ย. 2561
790 . ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2561
789 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2561
788 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน) 2 พ.ย. 2561
787 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งจ้าง)สำหรับงานจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระบบทั่วไปของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 1276 จันทบุรี 1 พ.ย. 2561
786 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับงานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระบบทั่วไปของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 1276 จันทบุรี 30 ต.ค. 2561
785 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ 29 ต.ค. 2561
784 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) วัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) 2 รายการ 29 ต.ค. 2561
783 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต 8528 จันทบุรี 25 ต.ค. 2561
782 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์ (VDO Presentation) รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 ต.ค. 2561
781 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำวารสาร จันท์ยิ้ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 22 ต.ค. 2561
780 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 ต.ค. 2561
หน้าที่ <- 4 จาก 42 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9