ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
464 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25 ธ.ค. 2558
463 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระทับประตี หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ ๘ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22 ธ.ค. 2558
462 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 ธ.ค. 2558
461 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านท่าม่วง-วัดเวฬุ ช่วงบ้านนาซ๊อก-ช้างข้าม หมู่ที่ 2,9,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 ธ.ค. 2558
460 . สอบราคาจัดซื้อหมวกนิรภัย 3 ธ.ค. 2558
459 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนทราย-บ้านสระแก้ว ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี เชื่อมตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 พ.ย. 2558
458 . ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 25 พ.ย. 2558
457 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองเซา-บ้านคลองลาว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ เชื่อมตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 18 พ.ย. 2558
456 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งตลาด-บ้านคลองปรือ ตำบลวังแซ้ม เชื่อมตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 พ.ย. 2558
455 . สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขนุน-บ้านตะบกเตี้ย ตำบลวังแซ้ม เชื่อมตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 พ.ย. 2558
454 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ คสล.๒ ชั้น ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ย. 2558
453 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำโจน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 17 พ.ย. 2558
452 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินมะหาด-วัดเขาสุกิม ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ เชื่อมตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 17 พ.ย. 2558
451 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ้ำ-บ้านชากเวช ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ เชื่อมตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 17 พ.ย. 2558
450 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินดินแดง-บ้านบ่อน้ำเงิน ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 16 พ.ย. 2558
449 . สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน 1 คัน 9 พ.ย. 2558
448 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน, รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน,รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถกระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6 พ.ย. 2558
447 . ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 29 ต.ค. 2558
446 . สอบราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2559 27 ต.ค. 2558
445 . ประกวดราคาซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทิเล็กทรอนิกส์ 26 ต.ค. 2558
หน้าที่ <- 5 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9