ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
479 . ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 25 ก.พ. 2559
478 . (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.คลองนางงาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม เชื่อมหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ก.พ. 2559
477 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักรวมเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น (10 ครอบครัว) ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.พ. 2559
476 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน 15 ก.พ. 2559
475 . ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายยายนาค หมู่ที่ 2,11 ตำบลซึ้ง เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ก.พ. 2559
474 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 2 คัน 28 ม.ค. 2559
473 . (ยกเลิกประกาศ) สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระสทึง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 27 ม.ค. 2559
472 . (ยกเลิกประกาศ) สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองทับประตี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 25 ม.ค. 2559
471 . ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 25 ม.ค. 2559
470 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.คลองซึ้ง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 2559
469 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.คลองนางงาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม เชื่อมหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 ม.ค. 2559
468 . ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตสายช้างข้าม-หมอตั้ว-ทุ่งแร้งทำรัง หมู่ที่ 2,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลซึ้ง เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 ม.ค. 2559
467 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 4 ม.ค. 2559
466 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 8 รายการ (ฝายน้ำล้น) 29 ธ.ค. 2558
465 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน 9 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 ธ.ค. 2558
464 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25 ธ.ค. 2558
463 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระทับประตี หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ ๘ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22 ธ.ค. 2558
462 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 ธ.ค. 2558
461 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านท่าม่วง-วัดเวฬุ ช่วงบ้านนาซ๊อก-ช้างข้าม หมู่ที่ 2,9,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 ธ.ค. 2558
460 . สอบราคาจัดซื้อหมวกนิรภัย 3 ธ.ค. 2558
หน้าที่ <- 5 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9