ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
789 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 โครงการ 16 ต.ค. 2561
788 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนหม้อน้ำและตรวจเช็คระบบทั่วไปรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๒๙ จันทบุรี 16 ต.ค. 2561
787 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๓ จันทบุรี 11 ต.ค. 2561
786 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สมุดคุมฎีกาเบิกเงินและใบเสร็จรับเงิน อบจ.2) 9 ต.ค. 2561
785 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (ปฏิทิน) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30,000 เล่ม 1 ต.ค. 2561
784 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดตลาดศาลาปากแซง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2561
783 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อเครื่องสแกนเส้นเลือดดำบนฝ่ามือ และสแกนใบหน้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 27 ก.ย. 2561
782 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาสะเจาะจง เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 27 ก.ย. 2561
781 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2561
780 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลือนด้วยตนเอง จำนวน 1 คัน 21 ก.ย. 2561
779 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสารริโก้ จำนวน 3 หลอด 19 ก.ย. 2561
778 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อวัสดุนักงาน จำนวน 31 รายการ 19 ก.ย. 2561
777 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 19 ก.ย. 2561
776 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเส้นเลือดดำบนฝ่ามือและสแกนใบหน้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2561
775 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 14 ก.ย. 2561
774 . เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข 7 ตำบลท่าช้าง เชื่อมถนนเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 14 ก.ย. 2561
773 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ 12 ก.ย. 2561
772 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (ปฏิทิน) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2561
771 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาต่ออายุสัญญาโฮสติ้งและโดเมนเนม 12 ก.ย. 2561
770 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 12 ก.ย. 2561
หน้าที่ <- 5 จาก 42 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9