ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
677 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งโรงเซ็น-สระโอ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
676 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
675 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเรือง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมัธยมคลองพลู หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพลู -ฝายคลองตะเคียน หมู่ที่ 2ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
674 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางดครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก ตำบลสามพี่น้อง เชือมตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
673 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะยาวพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลมะขาม เชื่อมตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
672 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมัธยมคลองพลู หมุ่ที่ 4 ตำบลคลองพลู-ฝายคลองตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
671 . ประกาศเผื่อแพร่โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวางเชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
670 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดเทพถาวร หมู่ที่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ เชื่อมตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
669 . สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหงส์-สระยายเปีย หมู่ที่ ๑๖ ต่อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลสองพี่น้อง เชื่อมตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
668 . สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทพรัศมี หมู่ที่ ๓ ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมหมู่ที่ ๑๘ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
667 . สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป้อมเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านแถวคลอง ตำบลเกวียนหัก เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านกงษีไร่ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
666 . สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตกปก-ตำลึงทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 6 มิ.ย. 2561
665 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านนาซา ตำบลกระแจะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
664 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังกระแพร หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
663 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านนาซา ตำบลกระแจะ เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
662 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังกระแพร หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโปร่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
661 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเจริญสุข ๗ ออกตลาดสดเจริญสุข ม.๘ ต.ท่าช้าง เชื่อม ถนนเทศบาล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
660 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เงินสะสม จำนวน 7 โครงการ) 5 มิ.ย. 2561
659 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุนทรธรรม ม.๑๒ ต.พลับพลา เชื่อม ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 5 มิ.ย. 2561
658 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุนทรธรรม ม.๑๒ ต.พลับพลา เชื่อม ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 5 มิ.ย. 2561
หน้าที่ <- 5 จาก 36 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9