ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1178 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 893 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2562
1177 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 204/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถบดล้อยางฯ สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 60 จันทบุรี 23 เม.ย. 2562
1176 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2562
1175 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 157/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2562
1174 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2562
1173 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มาสด้า หมายเลขทะเบียน บธ 8036 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2562
1172 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 203/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถโม่ปูนผสมคอนกรีต ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-2100 จันทบุรี 22 เม.ย. 2562
1171 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2562
1170 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเจาะจง ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ (ตู้) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๒๕๗๕ จันทบุรี 22 เม.ย. 2562
1169 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2562
1168 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบดล้อยางฯ สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 60 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2562
1167 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 163/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 19 เม.ย. 2562
1166 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโม่ปูนผสมคอนกรีต ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-2100 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2562
1165 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 201/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 336 จันทบุรี 19 เม.ย. 2562
1164 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 200/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 321 จันทบุรี 18 เม.ย. 2562
1163 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 18 เม.ย. 2562
1162 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 336 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2562
1161 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถเครน ขนาด 25 ตัน เพื่อยกเครื่องสูบน้ำระยะไกลขึ้นจากแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2562
1160 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 44 ถัง 18 เม.ย. 2562
1159 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 162/2562 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 17 เม.ย. 2562
หน้าที่ <- 5 จาก 61 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9