ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
860 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบแสง สี เสียงและกำกับพิธีและขั้นตอนเปิดงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี 12 ธ.ค. 2561
859 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค 2999 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2561
858 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งจ้าง) จัดทำตรายาง จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) 12 ธ.ค. 2561
857 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ธ.ค. 2561
856 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 2561
855 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ 7 ธ.ค. 2561
854 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 1277 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2561
853 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2561
852 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายชื่อ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ ป้าย 7 ธ.ค. 2561
851 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี 6 ธ.ค. 2561
850 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน ๖๑ รายการ 6 ธ.ค. 2561
849 . ใบสั่งจ้างเลขที่ 60/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กง 6762 จันทบุรี 6 ธ.ค. 2561
848 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทางจาก จำนวน 24,000 ทางเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี 6 ธ.ค. 2561
847 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาทำตรายาง 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) 4 ธ.ค. 2561
846 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลืองจำนวน ๑ พาน 4 ธ.ค. 2561
845 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กง 6762 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2561
844 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารรายสัปดาห์/หนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนธันวาคม 2561 29 พ.ย. 2561
843 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ รถยนต์สำนักงานยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บว 3117 จันทบุรี 28 พ.ย. 2561
842 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ 28 พ.ย. 2561
841 . ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง 27 พ.ย. 2561
หน้าที่ <- 5 จาก 45 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9