ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
709 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คระบบทั่วไป รถยนต์ (ตู้) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๒๙ จันทบุรี 25 มิ.ย. 2561
708 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์ (ตู้) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๒๙ จันทบุรี 22 มิ.ย. 2561
707 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลฉมัน เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 20 มิ.ย. 2561
706 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองชิ่ม-เกาะเปริด ตำบลหนองชิ่ม เชื่อมตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 20 มิ.ย. 2561
705 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก ตำบลสามพี่น้อง เชื่อม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
704 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งโรงเซ็น-สระโอ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
703 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลุ่มบ้านคลองใหญ่ ม.13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจัทบุรี เชื่อมหมู่ที่ 13 ล๊อค 24 ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 19 มิ.ย. 2561
702 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมัธยมคลองพลู ม.4 ตำบลคลองพลู-ฝายคลองตะเคียน ม.2 ตำบลตะเคียนทองอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
701 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชากราว หมู่ที่ 11 ตำบลตกพรม เชื่อมบ้านอีกวาง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
700 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะยาวพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม เชื่อมตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
699 . ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมเทศบาลตำบลพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
698 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 3 ม.4 บ้านหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
697 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังกระแพร ม.2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
696 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางทุ่ง หมุ่ที่ 9 บ้านหนองบัว ม.3 บ้านนาซา ต.กระแจะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
695 . ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป้อมเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านแถวคลอง ตำบลเกวียนหัก เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านกงษีไร่ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
694 . ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบรารคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตกปก-ตำลึงทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 19 มิ.ย. 2561
693 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหงส์-สระยายเปีย หมู่ที่ 16 ต่อหมู่ที่ 12 ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมต่อตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
692 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสรัางถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทพรัศมี หมู่ที่ 3 ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมหมู่ที่ 18 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
691 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองซาง ม.6 ต.ตรอกนอง เชื่อม ม.2 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
690 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองซาง ม.6 ต.ตรอกนอง เชื่อม ม.2 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 19 มิ.ย. 2561
หน้าที่ <- 5 จาก 38 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9