ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
454 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนยาวพิเศษ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ต.ค. 2558
453 . สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 7 ต.ค. 2558
452 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 7 ต.ค. 2558
451 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 7 ต.ค. 2558
450 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 5 ต.ค. 2558
449 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 1 ต.ค. 2558
448 . ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 27 ส.ค. 2558
447 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 2558
446 . สอบราคาจ้างเหมาจัดหาต้นไม้พร้อมปลูก จำนวน 5 รายการ 14 ส.ค. 2558
445 . ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 3 ส.ค. 2558
444 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 8 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ค. 2558
443 . ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ค. 2558
442 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน 24 ก.ค. 2558
441 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ก.ค. 2558
440 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 15 ก.ค. 2558
439 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 13 ก.ค. 2558
438 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 26 มิ.ย. 2558
437 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 รายการ 2 มิ.ย. 2558
436 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 26 พ.ค. 2558
435 . (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจัดซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 19 พ.ค. 2558
หน้าที่ <- 6 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9