ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1168 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 321 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2562
1167 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 160/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 เส้น สำหรับรถโม่ปูนผสมคอนกรีต ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4605 จันทบุรี 11 เม.ย. 2562
1166 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการวิถีจันท์ วิถีไทย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเผยแพร่ราคากลาง 10 เม.ย. 2562
1165 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทรัพย์ประเมิน - บ้านคลองเร่ว ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 10 เม.ย. 2562
1164 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 198/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมลิฟต์สำนักงาน 10 เม.ย. 2562
1163 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 เส้น สำหรับรถโม่ปูนผสมคอนกรีต ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4605 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2562
1162 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 197/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถซ่อมบำรุงทางและปูพื้นผิวแอสฟัลท์ติกแบบอัตโนมัติ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-2944 จันทบุรี 10 เม.ย. 2562
1161 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการวิถีจันท์ วิถีไทย ประจำปี 2562) 9 เม.ย. 2562
1160 . ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องกะพัด-บ้านหินดาด ตำบลแก่งหางแมว เชื่อมตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี) 9 เม.ย. 2562
1159 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินดินแดง - บ้านบ่อน้ำเงิน ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 5 เม.ย. 2562
1158 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 185/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ (หมวดบิน 31 คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2562
1157 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ)เลขที่ 155/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2562
1156 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 184/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562จ้างเหมาจัดทำป้าย "ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฎาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2562
1155 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 184/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562จ้างเหมาจัดทำป้าย "ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฎาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2562
1154 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 138/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสาธิตฝึกปฏิบัติอาชีพทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2562) 4 เม.ย. 2562
1153 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 198/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 จ้างเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมของระลึกผูกโบว์ จำนวน 100 ชุด (งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562) 4 เม.ย. 2562
1152 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 136/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 จัดซื้อถ้วยรางวัล, ลูกฟุตบอล, ตาข่ายประตูฟุตบอล (หมวดบิน 31 คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20) 4 เม.ย. 2562
1151 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถซ่อมบำรุงทางและปูพื้นผิวแอสฟัลท์ติกแบบอัตโนมัติ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-2944 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2562
1150 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2562
1149 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสาธิตฝึกปฏิบัติอาชีพทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2562
หน้าที่ <- 6 จาก 61 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9