ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
699 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมระบบอุปกรณ์และรถบรรทุกขนาด10ล้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิ.ย. 2561
698 . ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ พร้อมระบบอุปกรณ์ 14 มิ.ย. 2561
697 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์สมบูรณ์ ม.12 13 มิ.ย. 2561
696 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี โครงการงานขุดขยายสระน้ำทุ่งโกรก หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 12 มิ.ย. 2561
695 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชากราว หมู่ที่ 11 ตำบลตกพรม เชื่อมบ้านอีกวาง ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
694 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคา,ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองซาง ม.๖ ต.ตรอกนอง เชื่อม ม.๒ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
693 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย ๓ ม.๔ บ้านหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
692 . สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างโรงนำ้แข็ง หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมเทศบาลตำบลพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
691 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลุ่มบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เชื่อมหมู่ที่ 13 ล๊อค 24 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระ 7 มิ.ย. 2561
690 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งโรงเซ็น-สระโอ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวีเชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
689 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย ๓ ม.๔ บ้านหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
688 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลุ่มบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
687 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งโรงเซ็น-สระโอ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
686 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
685 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเรือง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมัธยมคลองพลู หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพลู -ฝายคลองตะเคียน หมู่ที่ 2ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
684 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางดครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก ตำบลสามพี่น้อง เชือมตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
683 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะยาวพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลมะขาม เชื่อมตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
682 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมัธยมคลองพลู หมุ่ที่ 4 ตำบลคลองพลู-ฝายคลองตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
681 . ประกาศเผื่อแพร่โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวางเชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
680 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดเทพถาวร หมู่ที่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ เชื่อมตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 7 มิ.ย. 2561
หน้าที่ <- 6 จาก 38 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9