ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
779 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร Ricoh 1230D) 11 ก.ย. 2561
778 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2561
777 . ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลัังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 ส.ค. 2561
776 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก 29 ส.ค. 2561
775 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (ปฏิทิน) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 2561
774 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ 29 ส.ค. 2561
773 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ 29 ส.ค. 2561
772 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ 28 ส.ค. 2561
771 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง จ้างเหมาเปลี่ยนผ้าเบรกและล้างตู้แอร์ 28 ส.ค. 2561
770 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 ส.ค. 2561
769 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar Rooftop)ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 24 ส.ค. 2561
768 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(solar Rooftop)ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 24 ส.ค. 2561
767 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี โครงการงานขุดขยายสระน้ำทุ่งโกรก หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 9 ส.ค. 2561
766 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานของรัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) 9 ส.ค. 2561
765 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาง รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต ๘๕๒๘ จันทบุรี จำนวน ๔ เส้น 7 ส.ค. 2561
764 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2561
763 . ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh หมายเลขรหัสพัสดุ 417-54-002 (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 2561
762 . ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขรหัสพัสดุ 416-49-0223 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 2561
761 . ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ก.ค. 2561
760 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 31 ก.ค. 2561
หน้าที่ <- 6 จาก 42 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9