ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
469 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนทราย-บ้านสระแก้ว ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี เชื่อมตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 พ.ย. 2558
468 . ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 25 พ.ย. 2558
467 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองเซา-บ้านคลองลาว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ เชื่อมตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 18 พ.ย. 2558
466 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งตลาด-บ้านคลองปรือ ตำบลวังแซ้ม เชื่อมตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 พ.ย. 2558
465 . สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขนุน-บ้านตะบกเตี้ย ตำบลวังแซ้ม เชื่อมตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 พ.ย. 2558
464 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ คสล.๒ ชั้น ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ย. 2558
463 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำโจน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 17 พ.ย. 2558
462 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินมะหาด-วัดเขาสุกิม ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ เชื่อมตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 17 พ.ย. 2558
461 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ้ำ-บ้านชากเวช ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ เชื่อมตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 17 พ.ย. 2558
460 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินดินแดง-บ้านบ่อน้ำเงิน ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 16 พ.ย. 2558
459 . สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน 1 คัน 9 พ.ย. 2558
458 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน, รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน,รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถกระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6 พ.ย. 2558
457 . ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 29 ต.ค. 2558
456 . สอบราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2559 27 ต.ค. 2558
455 . ประกวดราคาซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทิเล็กทรอนิกส์ 26 ต.ค. 2558
454 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนยาวพิเศษ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ต.ค. 2558
453 . สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 7 ต.ค. 2558
452 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 7 ต.ค. 2558
451 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 7 ต.ค. 2558
450 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 5 ต.ค. 2558
หน้าที่ <- 6 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9