ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
619 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้้าระยะไกลพร้อมอุปกรณ์และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2561
618 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีบนวิถีชีวิตคนจันท์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2561
617 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานวิถีจันท์วิถีไทย (จัดนิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25 เม.ย. 2561
616 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ 23 เม.ย. 2561
615 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ (ตู้) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๒๙ จันทบุรี 23 เม.ย. 2561
614 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีบนวิถีชีวิตคนจันท์) 20 เม.ย. 2561
613 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนลวดสลิงและคันชักเสาธงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 18 เม.ย. 2561
612 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 17 เม.ย. 2561
611 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถนนของอบจ.จันทบุรี สายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันท 11 เม.ย. 2561
610 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10 เม.ย. 2561
609 . ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 9 เม.ย. 2561
608 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(จำนวน 1 โครงการ) 9 เม.ย. 2561
607 . ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 9 เม.ย. 2561
606 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 4 เม.ย. 2561
605 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย. 2561
604 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถนนของอบจ.จันทบุรี สายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหว 2 เม.ย. 2561
603 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561
602 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561
601 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี 21 มี.ค. 2561
600 . ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี โครงการงานขุดขยายสระน้ำทุ่งโกรก หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มี.ค. 2561
หน้าที่ <- 6 จาก 34 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9