ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
667 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกหน้า รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๓ จันทบุรี 5 มิ.ย. 2561
666 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๑๒ สายทาง ด้วยวิธีประกวดคาคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2561
665 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 4 บ้านหมูดุด - หมู่ที่ 5 บ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด เชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ไปสู่ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 4 มิ.ย. 2561
664 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินสะสม จำนวน 8 โครงการ) 4 มิ.ย. 2561
663 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๑๘ จันทบุรี 4 มิ.ย. 2561
662 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจรสิญสุข 7 ออกตลาดสดเจริญสุขหมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง เชื่อมถนนเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 มิ.ย. 2561
661 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 1 มิ.ย. 2561
660 . ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย ๒๐ เทศบาลตำบลนายายอาม เชื่อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม หมู่ที่ ๖ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 30 พ.ค. 2561
659 . ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาปรับปรุงผิวจราจรผิวจราจรสายถนนพราคาแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสุวรรณนุสรณ์ หมู่ที่ ๘ ต.บ่อ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 30 พ.ค. 2561
658 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนคา-หนองยาว-เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้านเกาะโตนด ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจัน 28 พ.ค. 2561
657 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์สมบูรณ์ ม.12 28 พ.ค. 2561
656 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งขนาน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 28 พ.ค. 2561
655 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนพาราแอสผัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน ม.2 ตำบลฉมัน เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 28 พ.ค. 2561
654 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลชากไทย เชื่อมตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 28 พ.ค. 2561
653 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองชิ่ม-เกาะเปริดฯ 28 พ.ค. 2561
652 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกวาง-วิเศษนิยม ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว เชื่อมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 28 พ.ค. 2561
651 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (Chiller) เครื่องที่ 1 หมายเลขเครื่อง U11J00853 รหัสพัสดุ 420-55-0059 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2561
650 . ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๑๒ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์) 24 พ.ค. 2561
649 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดเทพถาวร หมู่ที่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ เชื่อมตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 23 พ.ค. 2561
648 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังวหวัดจันทบุรี 21 พ.ค. 2561
หน้าที่ <- 6 จาก 36 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9