ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
430 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 27 ก.พ. 2558
429 . สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 27 ก.พ. 2558
428 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.พ. 2558
427 . (ประกาศเพิ่มเติม) ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ก.พ. 2558
426 . ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 9 ก.พ. 2558
425 . สอบราคาจ้างเหมารถโม่ปูนผสมคอนกรีต สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2,367 ลูกบาศก์เมตร 9 ก.พ. 2558
424 . สอบราคาจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิค สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5,700 ลูกบาศก์เมตร 9 ก.พ. 2558
423 . การแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานก่อสร้างฝาย คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 9 ก.พ. 2558
422 . การแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 9 ก.พ. 2558
421 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.พ. 2558
420 . ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ม.ค. 2558
419 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองหงส์-ตรอกยางบ้านสนามไชย หมู่ที่ 1,5 ตำบลสนามไชย เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ม.ค. 2558
418 . สอบราคาจ้างเหมารถโม่ปูนผสมคอนกรีต สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร 22 ม.ค. 2558
417 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 21 ม.ค. 2558
416 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ม.ค. 2558
415 . โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก 16 ม.ค. 2558
414 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 16 ม.ค. 2558
413 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพวา-อีแอ่น หมู่ที่ 5,8 ตำบลพวา เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 ม.ค. 2558
412 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ม.ค. 2558
411 . ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ธ.ค. 2557
หน้าที่ <- 7 จาก 25 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9