ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
769 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการแสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี (โครงการงานขุดขยายสระน้ำทุ่งโกรกหมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 31 ก.ค. 2561
768 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๑๒ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ค. 2561
767 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๖ รายการ 24 ก.ค. 2561
766 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน๑(หนึ่ง)ชุด 20 ก.ค. 2561
765 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๑๒๗๕ จันทบุรี 13 ก.ค. 2561
764 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ 12 ก.ค. 2561
763 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย ๒๐ เทศบาลตำบลนายายอาม เชื่อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม หมู่ที่ ๖ ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 11 ก.ค. 2561
762 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมเทศบาสตำบลพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 11 ก.ค. 2561
761 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตกปก-ตำลึงทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 11 ก.ค. 2561
760 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป้อมเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านแถวคลอง ตำบลเกวียนหัก เชื่อมหมุ่ที่ ๕ บ้านกงษีไร่ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 11 ก.ค. 2561
759 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน กจ ๙๑๕๘ จันทบุรี 11 ก.ค. 2561
758 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสุวรรณนุสรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 11 ก.ค. 2561
757 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 11 ก.ค. 2561
756 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างประตูรั้วบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 11 ก.ค. 2561
755 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการซื้อรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมติดตั้งหลังคาตู้ทึบ จำนวน ๑ คัน 11 ก.ค. 2561
754 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน กต ๘๕๒๘ จันทบุรี 10 ก.ค. 2561
753 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข 7 ออกตลาดสดเจริญสุข หมู่ที่8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ณ ซอยเจริญสุข 7 ออกตลาดสดเจริญสุข หมู่ที่8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 6 ก.ค. 2561
752 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลชากไทย เชื่อมตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
751 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกวาง-วิเศษนิยม ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว เชื่อมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
750 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะยาวพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม เชื่อมตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2561
หน้าที่ <- 7 จาก 42 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9