ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1158 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกผูกโบว์ จำนวน 100 ชุด (งานวันผู้สูงอายุ ปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2562
1157 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน 4 เม.ย. 2562
1156 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (สัญญาซื้อขาย )เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 จัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1เครื่อง เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 3 เม.ย. 2562
1155 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2562
1154 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 189/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 321 จันทบุรี 3 เม.ย. 2562
1153 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 190/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กฉ 4243 จันทบุรี 3 เม.ย. 2562
1152 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 174/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 จ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร, ป้ายประชาสัมพันธ์ (หมวดบิน 31 คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20) 3 เม.ย. 2562
1151 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว พระบาทเจษฎาราชเจ้า" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2562
1150 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 187/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ห้อง 2 เม.ย. 2562
1149 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาติดตั้งกระจกบานหน้า พร้อมฟิล์มกรองแสง รถยนต์ (ตู้) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๒๙ จบ. 2 เม.ย. 2562
1148 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกผูกโบว์ จำนวน ๑๐๐ ชุด (งานวันผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2562
1147 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 153/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 25 รายการ 1 เม.ย. 2562
1146 . ใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 1 เม.ย. 2562
1145 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 1 เม.ย. 2562
1144 . ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 1 เม.ย. 2562
1143 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 1 เม.ย. 2562
1142 . ใบสั่งจ้างเหมาซ่อมสกอร์บอร์ดสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ใบสั่งจ้างเลขที่ 175/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 1 เม.ย. 2562
1141 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล, ลูกฟุตบอล, ตาข่ายประตูฟุตบอล (หมวดบิน ๓๑ คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2562
1140 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมลิฟต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2562
1139 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กฉ 4243 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2562
หน้าที่ <- 7 จาก 61 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9