ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
689 . สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหงส์-สระยายเปีย หมู่ที่ ๑๖ ต่อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลสองพี่น้อง เชื่อมตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
688 . สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทพรัศมี หมู่ที่ ๓ ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมหมู่ที่ ๑๘ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
687 . สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป้อมเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านแถวคลอง ตำบลเกวียนหัก เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านกงษีไร่ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
686 . สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตกปก-ตำลึงทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 6 มิ.ย. 2561
685 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านนาซา ตำบลกระแจะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
684 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังกระแพร หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
683 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านนาซา ตำบลกระแจะ เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
682 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังกระแพร หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโปร่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
681 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเจริญสุข ๗ ออกตลาดสดเจริญสุข ม.๘ ต.ท่าช้าง เชื่อม ถนนเทศบาล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 6 มิ.ย. 2561
680 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เงินสะสม จำนวน 7 โครงการ) 5 มิ.ย. 2561
679 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุนทรธรรม ม.๑๒ ต.พลับพลา เชื่อม ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 5 มิ.ย. 2561
678 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุนทรธรรม ม.๑๒ ต.พลับพลา เชื่อม ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 5 มิ.ย. 2561
677 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกหน้า รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๓ จันทบุรี 5 มิ.ย. 2561
676 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๑๒ สายทาง ด้วยวิธีประกวดคาคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2561
675 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 4 บ้านหมูดุด - หมู่ที่ 5 บ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด เชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ไปสู่ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 4 มิ.ย. 2561
674 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินสะสม จำนวน 8 โครงการ) 4 มิ.ย. 2561
673 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๑๘ จันทบุรี 4 มิ.ย. 2561
672 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจรสิญสุข 7 ออกตลาดสดเจริญสุขหมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง เชื่อมถนนเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 มิ.ย. 2561
671 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 1 มิ.ย. 2561
670 . ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย ๒๐ เทศบาลตำบลนายายอาม เชื่อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม หมู่ที่ ๖ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 30 พ.ค. 2561
หน้าที่ <- 7 จาก 38 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9