ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
609 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
608 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูรั้วบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2561
607 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 2561
606 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 2561
605 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมติดตั้งหลังคาตู้ทึบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 2561
604 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 2561
603 . ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2561
602 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 7 มี.ค. 2561
601 . ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
600 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2561
599 . ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2561
598 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย คสล.คลองสะตอน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2561
597 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2561
596 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมติดตั้งหลังคาตู้ทึบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2561
595 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2561
594 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูรั้วบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2561
593 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2561
592 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2561
591 . ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมติดตั้งหลังคาตู้ทึบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2561
590 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย คสล. คลองสะตอน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2561
หน้าที่ <- 7 จาก 34 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9