ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
657 . ประกาศอง๕ืการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ 21 พ.ค. 2561
656 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๓ จันทบุรี 18 พ.ค. 2561
655 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางหมึกในตัว 16 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2561
654 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ 17 พ.ค. 2561
653 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 15 พ.ค. 2561
652 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 3 คัน 11 พ.ค. 2561
651 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 4 บ้านหมูดุด-หมู่ที่ 5 บ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด เชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ไปสู่ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 11 พ.ค. 2561
650 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 สายทาง 10 พ.ค. 2561
649 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินสะสม) จำนวน 2 โครงการ 10 พ.ค. 2561
648 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย3 หมู่ที่ 6 ตำบลชากไทย เชื่อมตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 10 พ.ค. 2561
647 . สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย ๒๐ เทศบาลตำบลนายายอาม เชื่อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม หมู่ที่ ๖ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 10 พ.ค. 2561
646 . ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนคา-หนองยาว-เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้านเกาะโตนด ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 9 พ.ค. 2561
645 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกวาง - วิเศษนิยม ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว เชื่อมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 9 พ.ค. 2561
644 . สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรสายถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสุวรรณนุสรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 9 พ.ค. 2561
643 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนตราสัญลักษณ์รถยนต์ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 9 พ.ค. 2561
642 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง 9 พ.ค. 2561
641 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก 7 พ.ค. 2561
640 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2561
639 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลฉมันเชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 พ.ค. 2561
638 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 2 ตำบลฉมัน เชื่อมหมู่่ที่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 พ.ค. 2561
หน้าที่ <- 7 จาก 36 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9