ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
840 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายต้นไม้พร้อมปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2561
839 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโม่ปูนผสมคอนกรีต SINORUK หมายเลขทะเบียน 81-3586 จันทบุรี รหัสพัสดุ 039 56 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2561
838 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ เลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) 15 พ.ย. 2561
837 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาพร้อมเข้าเล่มปกต่อเนื่องเคลือบมัน รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561
836 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561
835 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๑๘ จันทบุรี 14 พ.ย. 2561
834 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๙๑๕๘ จันทบุรี 13 พ.ย. 2561
833 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บล ๖๒๗๒ จันทบุรี 13 พ.ย. 2561
832 . ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 12 พ.ย. 2561
831 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2561
830 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิค แบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2561
829 . ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2561
828 . ประกาศผู้ชนะราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๓๕๔ จันทบุรี 9 พ.ย. 2561
827 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2561
826 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คระบบทั่วไป และเปลี่ยนหลอดไฟตัดหมอกหน้าด้านล่างซ้าย รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๔ จันทบุรี 9 พ.ย. 2561
825 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล พร้อมระบบอุปกรณ์ และรถเทเลอร์แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย. 2561
824 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง 8 พ.ย. 2561
823 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดโยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่งจ้างเหมาจัดทำป้ายประาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 8 พ.ย. 2561
822 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 7 พ.ย. 2561
821 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนสำหรับรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๙๑๕๘ จันทบุรี 7 พ.ย. 2561
หน้าที่ <- 7 จาก 45 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9