ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
487 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 4 ม.ค. 2559
486 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 8 รายการ (ฝายน้ำล้น) 29 ธ.ค. 2558
485 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน 9 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 ธ.ค. 2558
484 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25 ธ.ค. 2558
483 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระทับประตี หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ ๘ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22 ธ.ค. 2558
482 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 ธ.ค. 2558
481 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านท่าม่วง-วัดเวฬุ ช่วงบ้านนาซ๊อก-ช้างข้าม หมู่ที่ 2,9,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 ธ.ค. 2558
480 . สอบราคาจัดซื้อหมวกนิรภัย 3 ธ.ค. 2558
479 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนทราย-บ้านสระแก้ว ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี เชื่อมตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 พ.ย. 2558
478 . ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 25 พ.ย. 2558
477 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองเซา-บ้านคลองลาว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ เชื่อมตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 18 พ.ย. 2558
476 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งตลาด-บ้านคลองปรือ ตำบลวังแซ้ม เชื่อมตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 พ.ย. 2558
475 . สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขนุน-บ้านตะบกเตี้ย ตำบลวังแซ้ม เชื่อมตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 พ.ย. 2558
474 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ คสล.๒ ชั้น ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ย. 2558
473 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำโจน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 17 พ.ย. 2558
472 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินมะหาด-วัดเขาสุกิม ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ เชื่อมตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 17 พ.ย. 2558
471 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ้ำ-บ้านชากเวช ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ เชื่อมตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 17 พ.ย. 2558
470 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินดินแดง-บ้านบ่อน้ำเงิน ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 16 พ.ย. 2558
469 . สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน 1 คัน 9 พ.ย. 2558
468 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน, รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน,รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถกระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6 พ.ย. 2558
หน้าที่ <- 7 จาก 28 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9