ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
434 . สอบราคาจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิค สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5,700 ลูกบาศก์เมตร 9 ก.พ. 2558
433 . การแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานก่อสร้างฝาย คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 9 ก.พ. 2558
432 . การแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 9 ก.พ. 2558
431 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.พ. 2558
430 . ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ม.ค. 2558
429 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองหงส์-ตรอกยางบ้านสนามไชย หมู่ที่ 1,5 ตำบลสนามไชย เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ม.ค. 2558
428 . สอบราคาจ้างเหมารถโม่ปูนผสมคอนกรีต สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร 22 ม.ค. 2558
427 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 21 ม.ค. 2558
426 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ม.ค. 2558
425 . โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก 16 ม.ค. 2558
424 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 16 ม.ค. 2558
423 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพวา-อีแอ่น หมู่ที่ 5,8 ตำบลพวา เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 ม.ค. 2558
422 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ม.ค. 2558
421 . ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ธ.ค. 2557
420 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ( จ.น่าน จ.แพร่ และ จ.พิษณุโลก) 26 ธ.ค. 2557
419 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (จ.สุโขทัย และ จ.เพชรบูรณ์) 26 ธ.ค. 2557
418 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (จ.เพชรบูรณ์และ จ.เลย) 26 ธ.ค. 2557
417 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 ธ.ค. 2557
416 . สอบราคาจัดซื้อของเล่นเด็กคละแบบและขนมสำหรับเด็ก 16 ธ.ค. 2557
415 . สอบราคาจัดซื้อหมวกแก๊ป จำนวน 2 รายการ 16 ธ.ค. 2557
หน้าที่ <- 8 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9