ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1148 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 321 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2562
1147 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 181/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ) 29 มี.ค. 2562
1146 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 182/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 จ้างเหมาเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม และพัดลมไอน้ำ (งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ) 29 มี.ค. 2562
1145 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 มี.ค. 2562
1144 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาหอม-วังกระทิง หมู่ที่ 5 ต.โป่งน้ำร้อน เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ในระบบ e-GP 29 มี.ค. 2562
1143 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 180/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถบดล้อยางฯ สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 64 จันทบุรี 29 มี.ค. 2562
1142 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 148/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค 5999 จันทบุรี 29 มี.ค. 2562
1141 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บว 1687 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2562
1140 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ)เลขที่ 149/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562
1139 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ)เลขที่ 150/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562
1138 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ (หมวดบิน 31 คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562
1137 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 179/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บว 1687 จันทบุรี 28 มี.ค. 2562
1136 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562
1135 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 178/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ผู้สูงอายุ) 28 มี.ค. 2562
1134 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม และ พัดลมไอน้ำ(งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562
1133 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (ผู้สูงอายุ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562
1132 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน (หมวดบิน ๓๑ คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562
1131 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม, น้ำแข็งหลอดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562
1130 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน 28 มี.ค. 2562
1129 . ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562
หน้าที่ <- 8 จาก 61 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9