ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
830 . ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2561
829 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2561
828 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน) 2 พ.ย. 2561
827 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งจ้าง)สำหรับงานจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระบบทั่วไปของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 1276 จันทบุรี 1 พ.ย. 2561
826 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับงานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระบบทั่วไปของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 1276 จันทบุรี 30 ต.ค. 2561
825 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ 29 ต.ค. 2561
824 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) วัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) 2 รายการ 29 ต.ค. 2561
823 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต 8528 จันทบุรี 25 ต.ค. 2561
822 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์ (VDO Presentation) รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 ต.ค. 2561
821 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำวารสาร จันท์ยิ้ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 22 ต.ค. 2561
820 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 ต.ค. 2561
819 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 โครงการ 16 ต.ค. 2561
818 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนหม้อน้ำและตรวจเช็คระบบทั่วไปรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๒๙ จันทบุรี 16 ต.ค. 2561
817 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๓ จันทบุรี 11 ต.ค. 2561
816 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สมุดคุมฎีกาเบิกเงินและใบเสร็จรับเงิน อบจ.2) 9 ต.ค. 2561
815 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (ปฏิทิน) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30,000 เล่ม 1 ต.ค. 2561
814 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดตลาดศาลาปากแซง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2561
813 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อเครื่องสแกนเส้นเลือดดำบนฝ่ามือ และสแกนใบหน้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 27 ก.ย. 2561
812 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาสะเจาะจง เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 27 ก.ย. 2561
811 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2561
หน้าที่ <- 8 จาก 45 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9