ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
477 . ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 29 ต.ค. 2558
476 . สอบราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2559 27 ต.ค. 2558
475 . ประกวดราคาซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทิเล็กทรอนิกส์ 26 ต.ค. 2558
474 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนยาวพิเศษ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ต.ค. 2558
473 . สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 7 ต.ค. 2558
472 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 7 ต.ค. 2558
471 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการักษาความสะอาดอาคารของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 7 ต.ค. 2558
470 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 5 ต.ค. 2558
469 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 1 ต.ค. 2558
468 . ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 27 ส.ค. 2558
467 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 2558
466 . สอบราคาจ้างเหมาจัดหาต้นไม้พร้อมปลูก จำนวน 5 รายการ 14 ส.ค. 2558
465 . ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 3 ส.ค. 2558
464 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 8 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ค. 2558
463 . ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ค. 2558
462 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน 24 ก.ค. 2558
461 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ก.ค. 2558
460 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 15 ก.ค. 2558
459 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 13 ก.ค. 2558
458 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 26 มิ.ย. 2558
หน้าที่ <- 8 จาก 28 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9