ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
427 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 21 ม.ค. 2558
426 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ม.ค. 2558
425 . โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก 16 ม.ค. 2558
424 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 16 ม.ค. 2558
423 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพวา-อีแอ่น หมู่ที่ 5,8 ตำบลพวา เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 ม.ค. 2558
422 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ม.ค. 2558
421 . ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ธ.ค. 2557
420 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ( จ.น่าน จ.แพร่ และ จ.พิษณุโลก) 26 ธ.ค. 2557
419 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (จ.สุโขทัย และ จ.เพชรบูรณ์) 26 ธ.ค. 2557
418 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (จ.เพชรบูรณ์และ จ.เลย) 26 ธ.ค. 2557
417 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 ธ.ค. 2557
416 . สอบราคาจัดซื้อของเล่นเด็กคละแบบและขนมสำหรับเด็ก 16 ธ.ค. 2557
415 . สอบราคาจัดซื้อหมวกแก๊ป จำนวน 2 รายการ 16 ธ.ค. 2557
414 . สอบราคาจัดซื้อหนังสือสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 22 รายการ 16 ธ.ค. 2557
413 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 รายการ 11 ธ.ค. 2557
412 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 2 คัน 2 ธ.ค. 2557
411 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 20 พ.ย. 2557
410 . การแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานก่อสร้างป้ายแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 19 ป้าย 14 พ.ย. 2557
409 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 พ.ย. 2557
408 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน 6 พ.ย. 2557
หน้าที่ <- 8 จาก 25 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9