ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
449 . จัดซื้อของที่ระลึก 30 มี.ค. 2558
448 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองหงส์-ตรอกยางบ้านสนามไชย หมู่ที่ 1,5 ตำบลสนามไชย เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 26 มี.ค. 2558
447 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 18 มี.ค. 2558
446 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 มี.ค. 2558
445 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายว่านเหลือง-บ่อน้ำเงิน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3,5 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ เชื่อม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 12 มี.ค. 2558
444 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 12 มี.ค. 2558
443 . สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar CellS) บริเวณสะพานบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า เชื่อมตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 6 มี.ค. 2558
442 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน 6 มี.ค. 2558
441 . โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ จากเขื่อนคิรีธารไปยังลุ่มน้ำเวฬุ ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี 3 มี.ค. 2558
440 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 27 ก.พ. 2558
439 . สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 27 ก.พ. 2558
438 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.พ. 2558
437 . (ประกาศเพิ่มเติม) ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ก.พ. 2558
436 . ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 9 ก.พ. 2558
435 . สอบราคาจ้างเหมารถโม่ปูนผสมคอนกรีต สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2,367 ลูกบาศก์เมตร 9 ก.พ. 2558
434 . สอบราคาจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิค สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5,700 ลูกบาศก์เมตร 9 ก.พ. 2558
433 . การแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานก่อสร้างฝาย คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 9 ก.พ. 2558
432 . การแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 9 ก.พ. 2558
431 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.พ. 2558
430 . ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ม.ค. 2558
หน้าที่ <- 8 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9