ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
647 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองชิ่ม-เกาะเปริด ตำบลหนองชิ่ม เชื่อมกับตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 3 พ.ค. 2561
646 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองชิ่ม-เกาะเปริด ตำบลหนองชิ่ม เชื่อมกับตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 3 พ.ค. 2561
645 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561
644 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคลองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 พ.ค. 2561
643 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(Chiller) เครื่องที่ 1 หมายเลขเครื่อง U11J00853 รหัสพัสดุ 420-55-0059 27 เม.ย. 2561
642 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (Chiller) เครื่องที่ 1 หมายเลขเครื่อง U11J00853 รหัสพัสดุ 420-55-0059 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 2561
641 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินสะสม) จำนวน 4 โครงการ 27 เม.ย. 2561
640 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางสำหรับงานจ้างจัดนิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีบนวิถีชีวิตคนจันท์ 25 เม.ย. 2561
639 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำและส่งน้้าระยะไกลพร้อมอุปกรณ์และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2561
638 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีบนวิถีชีวิตคนจันท์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2561
637 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานวิถีจันท์วิถีไทย (จัดนิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25 เม.ย. 2561
636 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ 23 เม.ย. 2561
635 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ (ตู้) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๒๙ จันทบุรี 23 เม.ย. 2561
634 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีบนวิถีชีวิตคนจันท์) 20 เม.ย. 2561
633 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนลวดสลิงและคันชักเสาธงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 18 เม.ย. 2561
632 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 17 เม.ย. 2561
631 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถนนของอบจ.จันทบุรี สายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันท 11 เม.ย. 2561
630 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10 เม.ย. 2561
629 . ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 9 เม.ย. 2561
628 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(จำนวน 1 โครงการ) 9 เม.ย. 2561
หน้าที่ <- 8 จาก 36 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9