ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
410 . สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านแก้ว ซอย 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี เชื่อมตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 24 ต.ค. 2557
409 . สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 24 ต.ค. 2557
408 . สอบราคาจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 30 ตัว 24 ต.ค. 2557
407 . สอบราคาจัดซื้อท่อ PVC จำนวน 3 รายการ 21 ต.ค. 2557
406 . สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนา-บ้านสุดใจ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ เชื่อมตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 21 ต.ค. 2557
405 . สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านเพกา-บ้านดอน ตำบลตกพรม เชื่อมตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 20 ต.ค. 2557
404 . สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านพานทอง-บ้านป่าตะแบก ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 17 ต.ค. 2557
403 . สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 25,000 เล่ม 14 ต.ค. 2557
402 . สอบราคาจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 7 ต.ค. 2557
401 . สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแผ่นพื้นเวทีโครงเคร่าเหล็ก จำนวน 50 ชุด 16 ก.ย. 2557
400 . สอบราคาจัดซื้อต้นไม้พร้อมประดับตกแต่งภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 รายการ 12 ก.ย. 2557
399 . สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน 10 ก.ย. 2557
398 . สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 รายการ 28 ส.ค. 2557
397 . สอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 สายทาง 28 ส.ค. 2557
396 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนแบบลดอุณหภูมิ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 รายการ (ครั้งที่ 2) 13 ส.ค. 2557
395 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ก.ค. 2557
394 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนแบบลดอุณหภูมิตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 27 มิ.ย. 2557
393 . สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จำนวน 1 คัน 24 มิ.ย. 2557
392 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายว่านเหลือ-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ 3,5 ตำบลชากไทย อำเภแขคิฌกูฏ เชื่อมตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิ.ย. 2557
391 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 พ.ค. 2557
หน้าที่ <- 9 จาก 25 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9