ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
669 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินสะสม) จำนวน 2 โครงการ 10 พ.ค. 2561
668 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย3 หมู่ที่ 6 ตำบลชากไทย เชื่อมตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 10 พ.ค. 2561
667 . สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย ๒๐ เทศบาลตำบลนายายอาม เชื่อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม หมู่ที่ ๖ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 10 พ.ค. 2561
666 . ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนคา-หนองยาว-เสม็ดงาม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้านเกาะโตนด ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 9 พ.ค. 2561
665 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกวาง - วิเศษนิยม ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว เชื่อมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 9 พ.ค. 2561
664 . สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรสายถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสุวรรณนุสรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 9 พ.ค. 2561
663 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนตราสัญลักษณ์รถยนต์ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 9 พ.ค. 2561
662 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง 9 พ.ค. 2561
661 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก 7 พ.ค. 2561
660 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2561
659 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลฉมันเชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 พ.ค. 2561
658 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 2 ตำบลฉมัน เชื่อมหมู่่ที่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 พ.ค. 2561
657 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองชิ่ม-เกาะเปริด ตำบลหนองชิ่ม เชื่อมกับตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 3 พ.ค. 2561
656 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองชิ่ม-เกาะเปริด ตำบลหนองชิ่ม เชื่อมกับตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 3 พ.ค. 2561
655 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2561
654 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคลองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 พ.ค. 2561
653 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(Chiller) เครื่องที่ 1 หมายเลขเครื่อง U11J00853 รหัสพัสดุ 420-55-0059 27 เม.ย. 2561
652 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (Chiller) เครื่องที่ 1 หมายเลขเครื่อง U11J00853 รหัสพัสดุ 420-55-0059 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 2561
651 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินสะสม) จำนวน 4 โครงการ 27 เม.ย. 2561
650 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางสำหรับงานจ้างจัดนิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีบนวิถีชีวิตคนจันท์ 25 เม.ย. 2561
หน้าที่ <- 9 จาก 38 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9