ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
820 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลือนด้วยตนเอง จำนวน 1 คัน 21 ก.ย. 2561
819 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสารริโก้ จำนวน 3 หลอด 19 ก.ย. 2561
818 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อวัสดุนักงาน จำนวน 31 รายการ 19 ก.ย. 2561
817 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 19 ก.ย. 2561
816 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเส้นเลือดดำบนฝ่ามือและสแกนใบหน้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2561
815 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 14 ก.ย. 2561
814 . เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข 7 ตำบลท่าช้าง เชื่อมถนนเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 14 ก.ย. 2561
813 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ 12 ก.ย. 2561
812 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (ปฏิทิน) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2561
811 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาต่ออายุสัญญาโฮสติ้งและโดเมนเนม 12 ก.ย. 2561
810 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 12 ก.ย. 2561
809 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร Ricoh 1230D) 11 ก.ย. 2561
808 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2561
807 . ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลัังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 ส.ค. 2561
806 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก 29 ส.ค. 2561
805 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (ปฏิทิน) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 2561
804 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ 29 ส.ค. 2561
803 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ 29 ส.ค. 2561
802 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ 28 ส.ค. 2561
801 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง จ้างเหมาเปลี่ยนผ้าเบรกและล้างตู้แอร์ 28 ส.ค. 2561
หน้าที่ <- 9 จาก 45 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9