ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
589 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ่บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2560
588 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 พ.ย. 2560
587 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ย. 2560
586 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาโรงยิม ภายในสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2560
585 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาสนามแบดมินตัน ภายในสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2560
584 . (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2560
583 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนระดับจังหวัด ของจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2560
582 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กองช่าง) 6 ต.ค. 2560
581 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี) 6 ต.ค. 2560
580 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 ต.ค. 2560
579 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยตรวจสอบภายใน , กองช่าง) 28 ก.ย. 2560
578 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) 18 ก.ย. 2560
577 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ส.ค. 2560
576 . ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 1 ส.ค. 2560
575 . ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ก.ค. 2560
574 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 6 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.ค. 2560
573 . ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2560
572 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตูบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2560
571 . ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขยายสะพานข้ามคลองขี้หนอน ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.ค. 2560
570 . ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองทับประตี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (จ้างผู้รับจ้างรายใหม่) 1 มิ.ย. 2560
หน้าที่ <- 9 จาก 34 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9