ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
439 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองหงส์-ตรอกยางบ้านสนามไชย หมู่ที่ 1,5 ตำบลสนามไชย เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ม.ค. 2558
438 . สอบราคาจ้างเหมารถโม่ปูนผสมคอนกรีต สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร 22 ม.ค. 2558
437 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 21 ม.ค. 2558
436 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ม.ค. 2558
435 . โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก 16 ม.ค. 2558
434 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 16 ม.ค. 2558
433 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพวา-อีแอ่น หมู่ที่ 5,8 ตำบลพวา เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 ม.ค. 2558
432 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ม.ค. 2558
431 . ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ธ.ค. 2557
430 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ( จ.น่าน จ.แพร่ และ จ.พิษณุโลก) 26 ธ.ค. 2557
429 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (จ.สุโขทัย และ จ.เพชรบูรณ์) 26 ธ.ค. 2557
428 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (จ.เพชรบูรณ์และ จ.เลย) 26 ธ.ค. 2557
427 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 ธ.ค. 2557
426 . สอบราคาจัดซื้อของเล่นเด็กคละแบบและขนมสำหรับเด็ก 16 ธ.ค. 2557
425 . สอบราคาจัดซื้อหมวกแก๊ป จำนวน 2 รายการ 16 ธ.ค. 2557
424 . สอบราคาจัดซื้อหนังสือสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 22 รายการ 16 ธ.ค. 2557
423 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 รายการ 11 ธ.ค. 2557
422 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 2 คัน 2 ธ.ค. 2557
421 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 20 พ.ย. 2557
420 . การแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องงานก่อสร้างป้ายแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 19 ป้าย 14 พ.ย. 2557
หน้าที่ <- 9 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9