ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
467 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 รายการ 2 มิ.ย. 2558
466 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 26 พ.ค. 2558
465 . (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจัดซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 19 พ.ค. 2558
464 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 23 เม.ย. 2558
463 . (ประกาศเพิ่มเติม) ประกวดราคาจัดซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 23 เม.ย. 2558
462 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 21 เม.ย. 2558
461 . ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสำโรง-เขาถ้ำสาริกา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 8 เม.ย. 2558
460 . ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 8 เม.ย. 2558
459 . จัดซื้อของที่ระลึก 30 มี.ค. 2558
458 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองหงส์-ตรอกยางบ้านสนามไชย หมู่ที่ 1,5 ตำบลสนามไชย เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 26 มี.ค. 2558
457 . สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 18 มี.ค. 2558
456 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 มี.ค. 2558
455 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายว่านเหลือง-บ่อน้ำเงิน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3,5 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ เชื่อม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 12 มี.ค. 2558
454 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 12 มี.ค. 2558
453 . สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar CellS) บริเวณสะพานบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า เชื่อมตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 6 มี.ค. 2558
452 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน 6 มี.ค. 2558
451 . โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ จากเขื่อนคิรีธารไปยังลุ่มน้ำเวฬุ ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี 3 มี.ค. 2558
450 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 27 ก.พ. 2558
449 . สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 27 ก.พ. 2558
448 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.พ. 2558
หน้าที่ <- 9 จาก 28 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9