ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
637 . ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 9 เม.ย. 2561
636 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 4 เม.ย. 2561
635 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย. 2561
634 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถนนของอบจ.จันทบุรี สายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหว 2 เม.ย. 2561
633 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561
632 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561
631 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี 21 มี.ค. 2561
630 . ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี โครงการงานขุดขยายสระน้ำทุ่งโกรก หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี(ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มี.ค. 2561
629 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
628 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูรั้วบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2561
627 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 2561
626 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 2561
625 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมติดตั้งหลังคาตู้ทึบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 2561
624 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 2561
623 . ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2561
622 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 7 มี.ค. 2561
621 . ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
620 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2561
619 . ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2561
618 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย คสล.คลองสะตอน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2561
หน้าที่ <- 9 จาก 36 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9