ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
504 . (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2560
503 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนระดับจังหวัด ของจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2560
502 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กองช่าง) 6 ต.ค. 2560
501 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี) 6 ต.ค. 2560
500 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 ต.ค. 2560
499 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยตรวจสอบภายใน , กองช่าง) 28 ก.ย. 2560
498 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) 18 ก.ย. 2560
497 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ส.ค. 2560
496 . ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 1 ส.ค. 2560
495 . ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ก.ค. 2560
494 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 6 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.ค. 2560
493 . ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2560
492 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตูบริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 5 ก.ค. 2560
491 . ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขยายสะพานข้ามคลองขี้หนอน ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.ค. 2560
490 . ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองทับประตี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (จ้างผู้รับจ้างรายใหม่) 1 มิ.ย. 2560
489 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะขวาง ซอย 1 (เพนียต-เกาะขวาง) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 25 พ.ค. 2560
488 . ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองทับประตี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (จ้างผู้รับจ้างรายใหม่) 11 พ.ค. 2560
487 . ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิคแบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 1 พ.ค. 2560
486 . ประกวดราคาซื้อซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง พร้อมฝาปิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 เม.ย. 2560
485 . ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 มี.ค. 2560
หน้าที่ 1 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9