ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1240 . ใบสั่งซื้องาน ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ จำนวน ๓ รายการ 26 พ.ค. 2562
1239 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ จำนวน ๓ รายการ 26 พ.ค. 2562
1238 . (ประกาศราคากลาง) งานจัดซื้อท่อส่งน้ำ (HDPE) 24 พ.ค. 2562
1237 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน) 24 พ.ค. 2562
1236 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปปั้นผลไม้ และชุดเก้าอี้ทุเรียนปูนปั้นพร้อมขนส่งและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2562
1235 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งสระโดยการขุดลอกสระสาธารณะทุ่งนางแถม หมู่ที่ ๕ บ้านเพกา ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2562
1234 . ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องกะพัด-บ้านหินดาด ตำบลแก่งหางแมว เชื่อมตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2562
1233 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 241/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จ้างเหมาจัดทำป้ายถาวรประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 7 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร 23 พ.ค. 2562
1232 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระบบทั่วไป รถยนต์สำนักงาน กจ1276 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2562
1231 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (สัญญาจ้างทำของ) เลขที่ 19/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 23 พ.ค. 2562
1230 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 23 พ.ค. 2562
1229 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้า ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ซ่อมแซมและทดแทนของเก่าชำรุดบริเวณอาคารลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2562
1228 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2562
1227 . ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเตาหม้อ-วังเวียน ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม เชื่อมตำบลรำพัน เชื่อมตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 2562
1226 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(จ้างที่ปรึกษา) 22 พ.ค. 2562
1225 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๕๗ รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 22 พ.ค. 2562
1224 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อท่อส่งน้ำ (HDPE) 22 พ.ค. 2562
1223 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 2562
1222 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) 195/2562 จ้างเหมาบริการรถเครน ขนาด 25 ตัน เพื่อยกเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากแพ 22 พ.ค. 2562
1221 . แจ้งผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 22 พ.ค. 2562
หน้าที่ 1 จาก 62 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9