ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
519 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริิเวณศูนย์ปฏิบัติราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธ.ค. 2560
518 . (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ธ.ค. 2560
517 . (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 และวีดิทัศน์ (VDO Presentation) รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 1 ธ.ค. 2560
516 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาสนามแบดมินตัน ภายในสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2560
515 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาโรงยิม ภายในสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2560
514 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาผลไม้ตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2560
513 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2560
512 . (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2560
511 . ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 และวีดิทัศน์ (VDO Presentation) รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 10 พ.ย. 2560
510 . ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2560
509 . ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ่บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2560
508 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 พ.ย. 2560
507 . ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ย. 2560
506 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาโรงยิม ภายในสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2560
505 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาสนามแบดมินตัน ภายในสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2560
504 . (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2560
503 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนระดับจังหวัด ของจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2560
502 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กองช่าง) 6 ต.ค. 2560
501 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี) 6 ต.ค. 2560
500 . เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 ต.ค. 2560
หน้าที่ 1 จาก 26 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9