ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1037 . เผยแพร่ราคากลางสำหรับจัดซื้อรถเกลี่ยดิน(Motor Grader) จำนวน 1 คัน 22 มี.ค. 2562
1036 . ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 2562
1035 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา(บันทึกข้อตกลง) สัญญาเลขที่ CNTR-0277/62 ลงวันที่ 28 ก.พ.62 จัดซื้อวรสารรายสัปดาห์/หนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนมีนาคม 2562 22 มี.ค. 2562
1034 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22 มี.ค. 2562
1033 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 22 มี.ค. 2562
1032 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง 2292 จันทบุรี 22 มี.ค. 2562
1031 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 144/2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 22 มี.ค. 2562
1030 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มี.ค. 2562
1029 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบดล้อยางฯ สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 64 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2562
1028 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ)เลขที่ 118/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 21 มี.ค. 2562
1027 . ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 21 มี.ค. 2562
1026 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เครื่องที่ 2 และ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2562
1025 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ)เลขที่ 161/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 จ้างเหมาบริการรถเครน ขนาด 75 ตัน เพื่อขนย้ายต้นไม้(ต้นอินจัน)ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 21 มี.ค. 2562
1024 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ)เลขที่ 132/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 20 มี.ค. 2562
1023 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขุดสระเก็บน้ำหนองกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 20 มี.ค. 2562
1022 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสกอร์บอร์ด สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 20 มี.ค. 2562
1021 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับตกแต่งพร้อมจับผ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลก 20 มี.ค. 2562
1020 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในกิจกรรม วันอนุรักษ์น้ำโลก 20 มี.ค. 2562
1019 . ปะรกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อเตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่ จำนวน 4 เตา) 20 มี.ค. 2562
1018 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ)เลขที่ 130/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 20 มี.ค. 2562
หน้าที่ 1 จาก 52 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9