ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1808 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 333/2562 ลงวันที่ 11 กัยายน 2562 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 16 ก.ย. 2562
1807 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 330/2562 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2562
1806 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 32/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านถ้ำ-บ้านชากเวช ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ เชื่อมตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 13 ก.ย. 2562
1805 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 346/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระบบทั่วไป บว3117 จันทบุรี 13 ก.ย. 2562
1804 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 20/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนหมายเลข 3151 13 ก.ย. 2562
1803 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 13 ก.ย. 2562
1802 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 380 เล่ม 13 ก.ย. 2562
1801 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาใบสั่งจ้างเลขที่ 349/2562 ลว.13 กย.62 จำนวน 17 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2562
1800 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 345/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันๆ 4 วัน 13 ก.ย. 2562
1799 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 321/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1798 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 331/2562 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1797 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1796 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 1277 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1795 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บร 3022 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1794 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหางลากรถบรรทุกชานต่ำ (เทเลอร์) หมายเลขทะเบียน 80-6032 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1793 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1792 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยมูลไส้เดือน) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1791 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1790 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 322/2562 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1789 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อุปกรณ์ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
หน้าที่ 1 จาก 91 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9