ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 6,544 อ่าน
กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายวิฑูรย์  ประเสริฐศักดิ์    


นางช่อนุช  การไพบูลย์

นายช่างโยธาอาวุธโส

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      

 

 

 

 

 

นายวิวัฒน์  สอิ้ง

 

วิศกรโยธาปฏิบัติการ

 

  นายราชศักดิ์ ประจงจัด


นายนิรุตติ์  หอมคลฑา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


พนักงานขับรถยนต์

  นายอัศวิน บุญล้อม


นายพิพัฒน์  งามกิจ

คนงาน

คนงาน