ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลอบจ.
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
15 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ ข้อมูลอบจ. 40,382 อ่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
อำเภอเมือง

           
นายทรงยศ  เสือสกุล
เขต 1นายสมปอง โสมภีร์
เขต 2


ว่าที่ ร.ต.ธีรพงษ์  คำรอด
เขต 3

นายบุรี นิยมวานิช
เขต 4


นายวีรภัทร์  กีรติโภฌานันท์
เขต 5

 

 

-ว่าง-


 เขต 6          

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
เขต 7
   
อำเภอท่าใหม่


นายบุญเกื้อ  บุญหยง
เขต 1

นายวรลักษณ์ เวชมณี
เขต 2


นายเมธา จึงสกุลวัฒนา
เขต 3


นายคัมภีร์  ชื่นบาน
เขต 4
   

อำเภอขลุง

 นายอิทธิภณ เติมแต้ม
เขต 1

นายกนก เติมธนสาร
เขต 2 


นายบุญเลิศ ปราศราคิน
เขต 3

อำเภอมะขาม

นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์
 เขต 1
นายบุญล้อม เกียรติประวัติงาม
เขต 2

 

 

อำเภอแหลมสิงห์

    
นายทองแท้ บำรุงกิจ
เขต 1
                       
นายทินกร เลื่อมสำราญ
เขต 2

 

 
อำเภอโป่งน้ำร้อน


นางรัฐนันท์  ตั้งเกียรติพชร
เขต 1

 

   
 นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย
เขต 2

 

 
อำเภอสอยดาว

นายเศรษฐพัฒน์  จรรยา
เขต 1นายพิพัฒน์ อินทร์เทศราช
เขต 2นายบุญญฤทธิ์ แก้วทอง
เขต 3

ร.อ.หญิงสมจิต จึงตระกูล
เขต 4

 

 

 

 

อำเภอนายายอาม


นายสมยศ ศรีทองคำ
เขต 1 

นายพิสิษฐ์ เจนจัดการ
เขต 2

 

 

 

อำเภอแก่งหางแมว


นายศรชัย กะจะวงษ์
เขต 1


นายเดชา แก้วมีกฤชญเดช
เขต 2

 

อำเภอเขาคิชฌกูฎนายณภัทร พรเจีย
เขต 1


นายณรงค์ ฐานธรรม
เขต 2