ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลอบจ.
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
15 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ ข้อมูลอบจ. 27,441 อ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 

222 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 22000

โทร. 0-3931-9999

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หน้าห้องผู้บริหาร   คลีนิคเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-9999   เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-9999
เบอร์โทรศัพท์ -   แฟกซ์ -
แฟกซ์ 0-3931-9982      
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด   กองแผนและงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-9951   เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-9961
แฟกซ์ 0-3931-9951   แฟกซ์ 0-3931-9961
กองกิจการสภา อบจ.   กองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-9962   เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-9973
แฟกซ์ 0-3931-9962   แฟกซ์ 0-3931-9973
กองคลัง   กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-9960   เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-9953
แฟกซ์ 0-3931-9960   แฟกซ์ 0-3931-9953
หน่วยตรวจสอบภายใน      
เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-9970      
แฟกซ์ 0-3931-9971