ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
บริหารงานบุคคล
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
3. ประกาศ! รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสาร pdf 15 ธ.ค. 2554
2. ประกาศ! รับโอนข้าราชการ อบจ.อื่น ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสาร pdf 15 ธ.ค. 2554
1. ประกาศ! รับสมัครพนักงานจ้างของ อบจ.จันทบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสาร pdf 15 ธ.ค. 2554
หน้าที่ 1 จาก 1
1