ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี \"กิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรการทำไส้กรอกอีสาน แหนม หมูแดดเดียว และการทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย\"
31 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 220 อ่าน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่เทศบาลเมืองท่าช้าง พ.จ.อ. ณัฐนันท์ เรืองไพศาล

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี \"กิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการจังหวัดจันทบุรี\"
31 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 201 อ่าน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
31 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 191 อ่าน

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560
25 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 311 อ่าน

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 4 จาก 89 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9