ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการติดตามสถานการณ์ตลาดผลไม้ภาคตะวันออก การจัดตั้งตลาดสินค้าเฉพาะ(Magnet Market) เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตผลไม้
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 83 อ่าน

วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด “ท้องถิ่นขลุงเกมส์” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 78 อ่าน

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม นิทรรศการวันอนุรักษ์น้ำโลก ประจำปี 2560
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 89 อ่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 89 อ่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าวการจัดงาน “สืบสานตำนานแห่พระบาทย้อนรอยประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์” ประจำปี 2560
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 116 อ่าน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดตะปอนใหญ่ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 6 จาก 82 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9