ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2560
25 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 86 อ่าน

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัวระดับอำเภอแหลมสิงห์ ประจำปี 2560
25 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 82 อ่าน

วันที่ 19 เมษายน 2560 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสัปดาห์รณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์
25 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 90 อ่าน

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 6 จาก 84 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9