ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน \"เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย\"
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 97 อ่าน

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการติดตามสถานการณ์ตลาดผลไม้ภาคตะวันออก การจัดตั้งตลาดสินค้าเฉพาะ(Magnet Market) เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตผลไม้
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 124 อ่าน

วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 7 จาก 84 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9