ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
31 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 382 อ่าน

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560
25 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 498 อ่าน

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 429 อ่าน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี \"กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอท่าใหม่\"
21 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 265 อ่าน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 8 จาก 92 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9