ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด “ท้องถิ่นขลุงเกมส์” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 110 อ่าน

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม นิทรรศการวันอนุรักษ์น้ำโลก ประจำปี 2560
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 122 อ่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 126 อ่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าวการจัดงาน “สืบสานตำนานแห่พระบาทย้อนรอยประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์” ประจำปี 2560
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 168 อ่าน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดตะปอนใหญ่ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 8 จาก 84 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9